Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschoppenconferentie biedt paus overzicht vluchtelingenwerk aan

Bisschoppenconferentie biedt paus overzicht vluchtelingenwerk aan

Dinsdag 15 november zijn in Rome zo’n 2000 Nederlandse pelgrims bij elkaar op een ‘Nederlandse dag’ in het kader van de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In aanwezigheid van bijna alle Nederlandse bisschoppen zal op die dag na een viering in de Sint Pieter paus Franciscus de Nederlanders begroeten. De bisschoppen bieden hem bij die gelegenheid een overzicht aan van de inzet op veel plaatsen in de Nederlandse kerkprovincie ten behoeve van vluchtelingen en vreemden. Dit overzicht in de vorm van een boekje zal aan de paus worden overhandigd door kardinaal Eijk.

Het overzicht van de projecten die per bisdom zijn weergegeven laat zien wat Nederlandse katholieken, vaak in samenwerking met andere mensen van goede wil, hebben gedaan sinds de oproep van paus Franciscus in 2015 om het hart te openen voor de toenemende stroom van vluchtelingen. De Nederlandse bisschoppen schreven voor Advent 2015 de brief ‘Herbergzaam Nederland’, om aansluitend bij paus Franciscus aandacht te vragen voor de opvang van vluchtelingen, dichtbij en verder weg.

‘In het licht van het evangelie en op basis van een lange kerkelijke traditie van barmhartigheid, zijn katholieken op diverse plekken in Nederland vluchtelingen en vreemden tegemoet getreden met een herbergzaam hart,’ constateert de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende in het voorwoord van het overzichtsboek.

‘Dit boekje is niet bedoeld als een etalage van barmhartigheid, maar om getuigenis af te leggen en tot bemoediging. Momenteel zijn wereldwijd meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is belangrijk om als christenen niet bij de pakken neer te zitten en niet een hek om ons hart te plaatsen, wanneer wij vanwege het enorme aantal vluchtelingen ontmoedigd raken of angstig zouden worden’, zegt de bisschop.

‘In Nederland en wereldwijd zijn we als Kerk geroepen om een netwerk van liefde te zijn, in Jezus’ Naam. Herbergzaam van hart, mogen wij in woord en daad bijdragen aan een beschaving van liefde. Daarbij hoort ook de voortdurende zorg en aandacht voor vluchtelingen en vreemden als een werk van barmhartigheid.’

Het boekje wordt niet alleen uitgereikt aan paus Franciscus, maar zal ook worden verstuurd naar alle parochies om zo de verzamelde best practices in het werk voor vluchtelingen met elkaar te delen. Het is een inspiratiedocument over geleefde solidariteit met vluchtelingen en vreemden in Nederland in en vanuit de Katholieke Kerk, dat door de Nederlandse bisschoppen van harte wordt aanbevolen.

Download hier de digitale versie van ‘Herbergzaam Nederland. De praktijk in de Nederlandse Kerkprovincie’.

De Eucharistieviering op de Nederlandse dag in Rome, dinsdag 15 november, wordt live uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 2, 10.00-12.00 uur.