Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwe website Rooms-Katholieke Kerk online

Nieuwe website Rooms-Katholieke Kerk online

Vandaag, 27 oktober om 13.00 uur is de nieuwe website van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) online gezet. De website is grotendeels ingericht volgens de structuur van de voorgaande site, maar kreeg een nieuw cms (content management systeem) en een nieuwe vormgeving.

Op deze site www.rkkerk.nl worden de laatste berichten namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie gepubliceerd, maar ook andere berichten die belangrijk zijn voor de Katholieke Kerk in Nederland. Ook geeft de site uitleg over het geloof van de Rooms-Katholieke Kerk, de organisatiestructuur en de activiteiten die de Kerk in Nederland ontplooit. Deze informatie is in het websitemenu ondergebracht in de hoofdstukken ‘Wie zijn wij?’, ‘Wat geloven wij?’ en ‘Wat doen wij?’ in een uitwerking van de drieslag Kerk, Geloof en Maatschappij.

De site werd in de vergadering van de Nederlandse Bisschoppen op dinsdag 11 oktober jongstleden feestelijk gepresenteerd (foto) en met de zegen van de bisschoppen is www.rkkerk.nl vandaag live gegaan.

Kerkelijke Documentatie beschikbaar

Opnieuw beschikbaar gemaakt op deze site zijn vele documenten die door het SRKK eerder zijn gepubliceerd in de serie Kerkelijke Documentatie. De jaargangen 2011 tot en met 2005 zijn beschikbaar en deze jaargangen worden nog verder aangevuld. Ook de encyclieken die sinds 1998 zijn verschenen, zijn te downloaden voor eigen gebruik. Verder zijn alle regelingen waar parochies en bisdommen rekening mee moeten houden bij elkaar gezet in één overzicht.

Bij de nieuwspagina zijn behalve de recente berichten enkele dossiers te vinden, te weten het dossier over de gezinssynodes van 2014 en 2015 en het dossier over seksueel misbruik. De documenten en berichten die door de R.-K. Kerk sinds 2010 over dit laatste onderwerp zijn gepubliceerd, zijn hier terug te vinden.

We zijn blij met deze nieuwe site en verwachten dat deze een goed instrument zal zijn om onze nieuwsberichten bekend te maken. Tegelijk kunnen bezoekers die meer willen weten over De Rooms-Katholieke Kerk hier de nodige, basale informatie vinden’, aldus Anna Kruse, hoofd pers en communicatie van het SRKK en projectcoördinator voor de nieuwe website.