Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwe naam en huisstijl voor R.-K. Godsdienstig Vormingsonderwijs op basisscholen

Nieuwe naam en huisstijl voor R.-K. Godsdienstig Vormingsonderwijs op basisscholen

Het Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (RK GVO) heeft een nieuwe naam: Katholiek Vormings Onderwijs (KVO). Onlangs is de huisstijl daarop aangepast. KVO grijpt de gelegenheid aan om het katholieke vormingsonderwijs te promoten, want lang niet alle ouders met kinderen op een openbare basisschool zijn op de hoogte van de mogelijkheid om hun kinderen daar rooms-katholiek godsdienstig vormingsonderwijs te laten ontvangen.

Dit fenomeen is voor velen onbekend. Toch bestaat de wettelijke verplichting voor openbare basisscholen om ruimte en tijd beschikbaar te stellen voor vormingsonderwijs in de godsdienst of levensbeschouwing waarin de ouders hun kind willen opvoeden al lang. Dit is altijd op verzoek van de ouders, zij hebben de keuze uit in totaal zeven verschillende godsdiensten of levensbeschouwingen.

Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren

Docenten Katholieke Vorming nemen de leerlingen op de openbare school mee in de katholieke traditie. Op basis van het kerkelijk jaar worden Bijbel- en heiligenverhalen gelezen en worden ze uitgenodigd te onderzoeken wat Jezus voor hen zou kunnen betekenen. Er is aandacht voor vieren, bidden, symbolen en rituelen. Er wordt aandacht besteed aan de feesten van het kerkelijk jaar zoals Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het gaat over waarden en normen, zoals respect en tolerantie maar vooral ook over  katholieke waarden zoals naastenliefde, barmhartigheid en vergeving.

Dankzij de vaak langdurige relatie tussen leerling en vormingsdocent is er ruimte voor de grote vragen van het leven. Docenten ondersteunen de leerling om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken als een unieke persoon, een geschenk van God met een belofte voor de toekomst. ‘Dat gun je toch ieder kind?’, aldus KVO.

Voor wie meer wil weten over katholieke vorming voor het eigen kind op de openbare school, of voor wie docent katholieke vorming wil worden op een openbare school, is meer informatie te vinden op: www.katholiekvormingsonderwijs.nl.

Berry van Oers
Referentschap Onderwijs

 

 

 

 

Tags: