Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nederlandse R.-K. Bisschoppen: “Iedereen moet mee kunnen doen!”

Nederlandse R.-K. Bisschoppen: “Iedereen moet mee kunnen doen!”

“Samen met u willen we als gelovige burgers nadenken over het goede wat we voor de samenleving kunnen doen door onze stem te gebruiken”, schrijven de bisschoppen in hun brief bij gelegenheid van de aanstaande verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. De bisschoppen wijzen op de grote uitdagingen en de ontwikkeling van ingrijpende visies op het mens-zijn. “Met het oog op de verkiezingen willen we daarbij samen met u stilstaan”, zeggen de bisschoppen. “Vanuit onze opdracht het ‘zout der aarde’ te zijn maken we het verschil.”

Wat goed is voor allen

Dat we in een democratie leven betekent niet alleen dat we mogen stemmen, maar ook dat we dat doen met het oog op wat goed is voor allen en niet alleen met het oog op wat goed is voor onszelf. Alle mensen zijn gelijk in waardigheid. Armoede, gebrek aan onderwijs en uitsluiting bedreigen die waardigheid. De bisschoppen: “We hebben sociale regelingen nodig waardoor iedereen mee kan doen.”

Velen voelen zich niet gezien. Een toenemend aantal mensen raakt verwijderd van de politiek. De bisschoppen: “Herstel van het vertrouwen vereist een brede visie op de toekomst waarin iedereen meegenomen wordt.” Algemeen welzijn wordt niet alleen bevorderd door het verbinden van mensen. “Maar ook door hen te verenigen in gezamenlijke projecten zoals Europa, dat begon als vredesproject door het opbouwen van vertrouwen en samenwerking”, schrijven de bisschoppen.

Menselijke waardigheid

Iedere mens is door God gewild. Dat betekent dat de menselijke waardigheid niet afhangt van ziekte, gezondheid, levensverwachting of kwaliteit van het leven. De bisschoppen: “Vanuit ons geloof kiezen we voor respect en gelijkwaardigheid. Daaraan ligt ten grondslag de onaantastbaarheid van het menselijk leven, ongeacht in welke staat of stadium het zich bevindt.”

Het idee dat geslacht niet aangeboren en niet onveranderlijk is wint terrein. De bisschoppen: “Dit idee is onverenigbaar met de christelijke visie op het menselijk leven.” Menselijke waardigheid en de zorg voor het milieu gaan hand in hand. De bisschoppen wijzen op de urgentie verder te werken aan het duurzamer opwekken en zuiniger verbruiken van energie om de aarde leefbaar te houden en nog ernstiger schade te voorkomen. “Versnelde wereldwijde samenwerking is essentieel om de klimaatcrisis aan te pakken”, schrijven ze.

Groeiende tegenstellingen

De bisschoppen zijn zeer bezorgd over groeiende tegenstellingen en toegenomen angst in Nederland vanwege conflicten elders in de wereld, waar met name joden alsook moslims in onze samenleving ten onrechte op worden aangekeken en er negatieve gevolgen van ondervinden. De bisschoppen: “Dat er landgenoten zijn die niet meer herkenbaar over straat durven gaan en van wie huizen en gebouwen van samenkomst moeten worden beveiligd, is onacceptabel.”