Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nederlandse Bisschoppenconferentie blij en dankbaar voor vrijspraak Asia Bibi

Nederlandse Bisschoppenconferentie blij en dankbaar voor vrijspraak Asia Bibi

De Nederlandse Bisschoppenconferentie is blij en dankbaar dat de christelijke Asia Bibi na acht jaar gevangenschap door het Pakistaanse hooggerechtshof is vrijgesproken van aanklachten wegens blasfemie en onderstreept het belang van het recht van vrijheid op godsdienst.

Kardinaal Eijk en mgr. Van den Hende reageren op 9 november op de site van het Katholiek Nieuwsblad op dit nieuws. Kardinaal Eijk: ‘Als Nederlandse Bisschoppen zijn we buitengewoon blij en dankbaar dat Asia Bibi na acht jaar gevangenschap is vrijgesproken. Het valt echter zeer te betreuren dat zij daarmee nog niet in veiligheid is en haar leven nog steeds gevaar loopt. We hopen en bidden dat zij voor haarzelf en haar gezin spoedig en op tijd – wellicht in ons land – een veilige plek vindt waar ze weer met haar echtgenoot en kinderen verenigd zal zijn en het normale gezinsleven kan hervatten, vrij van de bedreigingen waaraan zij in Pakistan nog steeds blootstaat.’

De voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie mgr. van den Hende benadrukt: ‘De kerkvergadering van het Tweede Vaticaans Concilie heeft in het document ‘Dignitatis Humanae’ verklaard dat het recht op vrijheid van godsdienst fundamenteel is in het leven van iedere mens. De vrijheid van godsdienst heeft alles te maken met de eigen waardigheid van de menselijke persoon. Wij hopen en bidden dat het Asia Bibi en haar gezin gegeven mag zijn om voortaan zonder dwang en dreiging in vrijheid en veiligheid hun geloof te beleven.’

Ook paus Franciscus is altijd bewogen geweest met het lot van de katholieke Asia en haar gezin. In 2015 heeft hij haar man en dochter in het Vaticaan ontvangen en hen bemoedigd toen haar vrijspraak nog niet in zicht was. Evenals paus Benedictus XVI indertijd deed, heeft paus Franciscus steeds gepleit voor de vrijlating van Asia Bibi.