Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Boodschap Tweede Werelddag van de Armen: roepen, antwoorden, bevrijden

Boodschap Tweede Werelddag van de Armen: roepen, antwoorden, bevrijden

In zijn boodschap voor de Tweede Werelddag van de Armen, zondag 18 november, neemt paus Franciscus psalm 34 vers 7 als uitgangspunt: ‘Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer’. ‘Vandaag maakt deze psalm het ook ons, die door zoveel vormen van armoede zijn omgeven mogelijk te begrijpen wie de ware armen zijn’, schrijft de paus.

De psalm karakteriseert de houding van de arme en zijn verhouding met God met drie werkwoorden: roepen, antwoorden en bevrijden. Paus Franciscus werkt deze woorden in zijn boodschap een voor een uit. ‘De toestand van armoede kan niet met één woord worden beschreven, maar wordt een kreet die door de hemelen heen gaat en God bereikt. Wat drukt de kreet van de arme anders uit dan zijn lijden en eenzaamheid, zijn desillusie en hoop? Wij kunnen ons afvragen: hoe kan het dat deze kreet, die omhoog stijgt tot voor Gods aanschijn, onze oren niet bereikt en deze ons onverschillig en onaangedaan laat?’, vraagt de paus naar aanleiding van het woord ‘roepen’.

Een klein antwoord

De arme roept en God luistert niet alleen, Hij antwoordt: ‘Het antwoord van God aan de arme is altijd een ingreep van heil om de wonden van ziel en lichaam te helen, om de gerechtigheid te herstellen en te helpen het leven met waardigheid weer op te nemen. Het antwoord van God is ook een oproep voor wie ook maar in Hem gelooft, om evenzo te doen binnen de grenzen van het menselijke. De Werelddag van de Armen wil een klein antwoord zijn dat vanuit de hele, over de wereld verspreide, Kerk zich richt tot alle armen van ieder land, opdat zij niet denken dat hun kreet in het luchtledige is terechtgekomen’, zegt paus Franciscus.

En over het derde werkwoord ‘bevrijden’: ‘De arme van de Bijbel leeft met de zekerheid dat God ten gunste van hem ingrijpt om hem zijn waardigheid terug te geven. Armoede wordt niet gezocht, maar veroorzaakt door egoïsme, hoogmoed, hebzucht en ongerechtigheid. Kwaden die zo oud zijn als de mens, maar nog altijd zonden die zoveel onschuldigen treffen en leiden tot dramatische maatschappelijke consequenties. De handeling waarmee de Heer bevrijdt, is een daad van heil voor al degenen die Hem hun verdriet en angst hebben getoond. De gevangenschap van de armoede wordt doorbroken door de kracht van Gods ingrijpen.’

Eten en verzadigd worden

Paus Franciscus roept er toe op dat net als in het voorgaande jaar ook op deze Tweede Werelddag van de Armen in vele bisdommen mensen elkaar ontmoeten tijdens een maaltijd. ‘Wij worden uitgenodigd een concrete vorm te geven aan de woorden van de psalm: “De armen zullen eten en verzadigd worden” (Ps. 22, 27).’

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Tweede Werelddag van de Armen, 2018

 

Foto: Osservatore Romano, paus Franciscus tijdens de Eerste Werelddag van de Armen in 2017.