Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nederlandse bisschoppen: “Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn”

Nederlandse bisschoppen: “Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn”

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen.

De brief is dinsdag 28 februari verspreid in de media en gepubliceerd op de website van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) www.rkkerk.nl. De bisschoppen willen in dit schrijven enkele gedachten meegeven die voor een verantwoorde omgang met het stemrecht van belang zijn. Ze putten daarbij uit de rooms-katholieke bronnen en citeren onder anderen paus Franciscus, die over het kiezen tussen verschillende partijen heeft gezegd: “Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je geweten.”

Bij de keuze voor een partij is het volgens de bisschoppen van fundamenteel belang om de vraag te stellen in hoeverre partijen bijdragen aan het algemeen welzijn. De bisschoppen noemen daarbij belangrijke onderwerpen uit het katholiek sociaal denken:  “Staan zij voor de bescherming van het leven vanaf de bevruchting tot het natuurlijk levenseinde, ondersteunen zij gezinsvorming, mantelzorg, vrijwilligerswerk en de opvang van migranten? Aan de compassie met de armen van deze wereld is niet alleen voldaan door vluchtelingen op te nemen. Welke andere initiatieven staan partijen voor om de solidariteit met de lijdenden van deze wereld gestalte te geven? Staan zij pal voor de godsdienstvrijheid, armoedebestrijding, toegang tot goed onderwijs, kwaliteit van de zorg, correcte omgang met dieren, veiligheid, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking?”

“Politici moeten niet appelleren aan angst”, aldus de bisschoppen, die zich daarmee uitspreken tegen  een mentaliteit van ieder voor zich en eigenbelang. Ze roepen daarentegen op tot  zorg voor elkaar, solidariteit en verbinding. “Door het uitbrengen van onze stem kunnen we een bijdrage leveren aan het algemeen welzijn”, schrijven de bisschoppen.

De volledige tekst van de brief vindt u hier.

 

Aantal bronnen bij de brief:

Over herbergzaamheid en hulp aan vluchtelingen schreven de Nederlandse Bisschoppen met Kerstmis 2015 de brief ‘Herbergzaam Nederland’.

In hun oproep om te stemmen citeren de Nederlandse bisschoppen verder onder meer uit de toespraak van paus Franciscus tot het Europese Parlement, waarin de paus de waardigheid van de mens en het belang van Europese samenwerking benadrukte. Een Nederlandse vertaling van deze toespraak vindt u hier.

Als het gaat over de beschermwaardigheid van huwelijk en gezin, maar ook over de idee dat geslachtelijke identiteit veranderd kan worden, wordt geciteerd uit de exhortatie van paus Franciscus Amoris laetitia: “Laten wij niet in de zonde vervallen ons in de plaats te willen stellen van de Schepper. Wij zijn schepsels, wij zijn niet almachtig. De schepping gaat aan ons vooraf en moet als een gave worden ontvangen. Tegelijkertijd zijn wij geroepen ons mens-zijn te bewaken en dat betekent vóór alles het te aanvaarden en te respecteren, zoals het geschapen is.” (Amoris laetitia, artikel 56.)

Lees hier ook de samenvatting van Amoris laetitia, zoals gepubliceerd op de site van het Vaticaan (in het Engels).

 

Bestelinformatie Amoris laetitia