Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Woorts naar afscheid rabbijn Evers

Mgr. Woorts naar afscheid rabbijn Evers

Mgr. drs. Herman Woorts, bisschopreferent voor Kerk en Jodendom, was donderdag 22 september aanwezig bij de afscheidsreceptie van rabbijn mr. drs. R. Evers in Amsterdam. Evers vertrekt naar Düsseldorf waar hij opperrabbijn wordt. ‘Door uw inzet heeft u voor ons getuigd van uw grote liefde voor de Torah en van de grote waarde van het Joodse leven voor ons land en voor ons als Kerk’, aldus bedankte mgr. Woorts rabbijn Evers (foto).

staatsieportret_mgr_woorts

Hulpbisschop mgr. drs. Herman Woorts

Verder waren bij de afscheidsreceptie onder anderen aanwezig dr. Tineke de Lange, beleidsmedewerker voor Kerk en Jodendom van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap en prof. dr. Gerard Rouwhorst, voorzitter van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI).

Mgr. Woorts stond in zijn afscheidswoord aan de rabbijn stil bij de goede relaties die er tussen Kerk en Jodendom zijn opgebouwd in Nederland. ‘Ik wil u, rabbijn Evers, namens de Nederlandse Rooms-Katholieke bisschoppen van harte danken voor wat u heeft betekend voor de hartelijke en goede verhouding van onze Kerk met het Jodendom in ons land. U heeft er wezenlijk aan bijgedragen dat de Joods-Katholieke ontmoetingen opbouwend en verrijkend waren en zijn. Tevens heeft u zich ingezet voor de groeiende noodzaak om gezamenlijk zorg te dragen voor een rechtvaardige en vredige samenleving. Met dankbaarheid kijk ik terug op de plezierige ontmoetingen die wij met elkaar mochten hebben.’

De bisschopreferent wenste de rabbijn en zijn gezin Gods zegen voor zijn nieuwe taak als opperrabbijn van de Joodse gemeente in Düsseldorf.