Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Kerken presenteren Armoedeonderzoek 2016 aan staatssecretaris Klijnsma

Kerken presenteren Armoedeonderzoek 2016 aan staatssecretaris Klijnsma

Op vrijdag 28 oktober 2016 wordt het onderzoeksrapport ’Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriele, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Dit onderzoek is door een groot aantal kerkgenootschappen gezamenlijk gedaan.

logo-armoedeonderzoek-2016Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en bisschopreferent voor Kerk en Samenleving van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, en René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, bieden het rapport aan staatssecretaris Jetta Klijnsma aan.
Ook vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. Deze discussie, met inbreng van het publiek, zal gaan over de betekenis van het-geen de kerken tegenkomen en het beleid dat kerken en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland.
In het kort:
Tijd: Vrijdag 28 oktober, 10.30 – 13.15 uur.
Plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht.
De toegang is gratis maar aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 23 oktober 2016.