Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Woorts bij jaardag Pro Petri Sede in Weert: de paus steunen met gebed en liefdewerken

Mgr. Woorts bij jaardag Pro Petri Sede in Weert: de paus steunen met gebed en liefdewerken

Pro Petri Sede Nederland vierde op 23 september haar jaardag, tevens de algemene jaardag van alle Pro Petri Sede afdelingen in de Benelux. Het doel van Pro Petri Sede is de paus te ondersteunen met gebed en liefdewerken, ook wordt geregeld voor de leden een bedevaart naar Rome georganiseerd. Mgr. Woorts is als referent voor bedevaarten beschermheer van Pro Petri Sede Nederland. Hij was op 23 september hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering in de Sint-Jozefkerk te Weert.

Het programma begon met een ontvangst in ontmoetingscentrum het Keenter Hart in Weert. Om 11.00 volgde de Pontificale Eucharistieviering, concelebranten waren onder anderen vicaris P. Verbeek (bisdom Breda, geestelijk adviseur van Pro Petri Sede Nederland) en pastoor I. Krewinkel. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door de Schola Cantorum van de Achelse Kluis, onder leiding van Wim Truyen. In zijn slotwoord zei mgr. Woorts dat “wij in gebed verbonden blijven voor onze paus en voor heel de Kerk, in het bijzonder voor de Bisschoppensynode die spoedig in Rome gaat beginnen als onderdeel van het synodaal proces.”

Petrus

In zijn preek had mgr. Woorts gesteld dat we allemaal “Petrus zouden willen zijn die Jezus van nabij ziet, die met Hem mag verkeren en die Hem herkent als degene die de Vader ons gezonden heeft. Petrus, zo horen wij vandaag, ziet Jezus niet alleen van de buitenkant, maar bovenal van de binnenkant: wie Hij ten diepste is: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’.” In het Latijn is dat ‘Christus Filius Dei vivi’, zo memoreerde mgr. Woorts – hij koos deze tekst als wapenspreuk bij zijn benoeming door paus Benedictus XVI tot hulpbisschop van Utrecht. “Dit staat gegraveerd in de nodus van mijn bisschopsstaf, zo wil ik de geloofsbelijdenis die Petrus hier uitspreekt met hem mee verkondigen alsook mijzelf eraan blijven herinneren dat ik geroepen en gewijd ben om dát te dienen: dat onze Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, in de harten van anderen mag leven, om daaraan bij te dragen.”

Dat betekent dat je – met alle beperkingen – steeds meer op Jezus moet lijken, aldus mgr. Woorts. Hij haalde twee voorbeelden aan van mensen die op bijzondere wijze van hun geloof in Jezus als de Christus hebben getuigd. “De eerste is onze enige Nederlandse paus: Adrianus VI. Het is deze maand precies vijfhonderd jaar geleden dat deze in Utrecht geboren opvolger van Sint Petrus stierf. … Hij wilde de misstanden in de Kerk aanpakken en was de eerste in de geschiedenis van de Kerk die daarvoor de verantwoordelijkheid op zich nam.”

Het andere voorbeeld is een Poolse familie die onlangs zalig is verklaard: Jozef en Victoria Ulma, een boerenechtpaar met zes kinderen – de zevende was op komst. Mgr. Woorts: “Zij verborgen tijdens de Tweede Wereldoorlog op hun boerderij acht Joodse onderduikers. Dat deden zij als toegewijde katholieken. In 1944 werden ze verraden en de Joodse onderduikers werden ter plekke geëxecuteerd. Direct daarna trof ook Jozef en Victoria hetzelfde lot. En alsook dat nog niet genoeg was: ook hun kinderen werden toen als represaille doodgeschoten. De jongste was twee jaar…”

Plaatsbekleder

“Dat getuigenis waarin de heilige Petrus, paus Adrianus VI, Jozef en Victoria Ulma en zo vele anderen ons zijn voorgaan, dat getuigenis vraagt de Heer ook van ieder van ons,” aldus mgr. Woorts. “Dat zit niet in grote spectaculaire dingen, maar bovenal in het met liefde zorgen voor wie ons door God in het leven zijn toevertrouwd en voor de taak die Hij ons in dit leven gegeven heeft, in het bijzonder ook voor Zijn Kerk.”

“De paus als plaatsbekleder van Christus op aarde en als opvolger van de apostel Petrus en de andere opvolgers van de apostelen – de bisschoppen – zijn in het bijzonder geroepen om als herders de kudde van de Heer onbaatzuchtig te hoeden, met liefde, met toewijding, samen met hun medewerkers, in het bijzonder de priesters en diakens. Maar alle gedoopten zijn door de Heer geroepen om het licht van zijn liefde te laten stralen, door zó christen te zijn dat bij een ander de gedachte aan Jezus naar boven komt.”

Zouaven

‘s Middags was er na de lunch in het Keenter Hart onder meer een korte lezing door Peter Korten (voorzitter van het geschied- en oudheidkundig genootschap De Aldenborgh in Weert). Hij sprak over de rol van Weert ten tijde van het werven van Zouaven (1860-1870). Na het Plechtig Lof waarbij vicaris Verbeek voorging werd de jaardag afgesloten met een samenzijn.

 

Bericht aartsbisdom. Foto’s: Ignace de Corswarem. Foto boven: v.l.n.r.: pater Johan Goossens (prior abij van Grimbergen (B)), pastoor Michael Prassing van Oudenbosch, mgr. Woorts en vicaris Paul Verbeek (bisdom Breda en geestelijk adviseur Pro Petri Sede).

Tags: ,