Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Van den Hende publiceert boek ter gelegenheid van zijn 12,5-jarig bisschopsjubileum

Mgr. Van den Hende publiceert boek ter gelegenheid van zijn 12,5-jarig bisschopsjubileum

‘Bouwen aan een netwerk van liefde.’ Zo heet het boek met teksten van Mgr. Van den Hende dat op zondag 30 juni is gepresenteerd. Deze presentatie vond plaats tijdens een bijeenkomst van Tour of Faith, de maandelijkse ontmoeting van de bisschop met jongeren. Het boek is uitgebracht ter gelegenheid van zijn 12,5-jarig bisschopsjubileum (2006-2019) en bevat onder meer de catecheses van de bisschop tijdens de WJD’s van 2008, 2011 en 2016.

In het boek van mgr. Van den Hende is uitgebreid aandacht voor internationale themajaren, zoals het Jaar van het Geloof en het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, en voor diocesane themajaren, zoals het Jaar van Gebed. Momenteel viert het bisdom Rotterdam het Jaar van de Roepingen. Een lezing van de bisschop over roeping op de landelijke impulsdag in Utrecht (2018) sluit het boek af. Ook is er aandacht voor de katholieke sociale leer.

De teksten in de bundel zijn in chronologische volgorde opgenomen, maar verzameld en geordend aan de hand van de opbouw van de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK). “De ratio van deze ordening en opbouw is dat alle gelovigen geroepen zijn om de schat van de Blijde Boodschap van generatie op generatie door te geven door het geloof te verkondigen, het te beleven in een broederlijk delen en het te vieren in liturgie en gebed (cf CKK 3)”, schrijft de bisschop in het voorwoord, waar hij ook schrijft over zijn ambt als bisschop.

“Ten diepste leeft in mij het besef dat het ambt van bisschop niet een project is van mijzelf, maar ten dienste staat van de Kerk, die als gemeenschap van geroepenen door de verrezen Heer gezonden wordt om in de wereld van vandaag het evangelie te verspreiden, ter wille van de voortgang van ons leven in geloof en tot de opbouw van het rijk van God”, aldus mgr. Van den Hende.

Onvoorwaardelijk

Marc Bollerman, directeur van Stichting Mara in Rotterdam, presenteerde het boek. Bollerman was jongerenwerker van het bisdom Breda, waar mgr. Van den Hende in 2006 bisschop-coadjutor werd en in 2007 mgr. Muskens als bisschop opvolgde. Hij vertelt: “In die 12,5 jaar heeft u heel wat keren laten zien dat onvoorwaardelijk en zonder angst vertrouwen op de Heilige Geest, op Gods nabijheid, uiteindelijk de motor is die alles gaande houdt in onze Kerk. En het boek dat we vandaag in handen krijgen, laat dat zien alle 285 bladzijden lang. Het zijn toespraken, preken, catecheses van 12,5 jaar bisschop. Ze staan erin in chronologische volgorde. Dat is mooi: het begint met de catechese tijdens de WJD in Sydney, toen u en ik daar samen optrokken met zo’n 40 jongeren uit het bisdom Breda. Het was de eerste keer dat ik u zo hoorde in een catechese. Een feest van herkenning dus, toen ik het boek opensloeg.”

Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, ‘Bouwen aan een netwerk van liefde: 12½ jaar bisschop Van den Hende’. Uitgave: © 2019, Adveniat, Baarn, 285 pp. € 19,90.

 

Tekst en foto’s via bisdom Rotterdam. Op de foto: mgr. Van den Hende in gesprek met de jongeren van Tour of Faith.