Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Misbruik > Mgr. Van den Hende neemt deel aan de kerktop in Rome over seksueel misbruik

Mgr. Van den Hende neemt deel aan de kerktop in Rome over seksueel misbruik

Vanuit Nederland neemt mgr. Van den Hende als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie deel aan de ontmoeting die van 21 tot en met 24 februari plaatsvindt in Rome. Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken over seksueel misbruik in de wereldwijde Kerk. In plenaire sessies en kleinere groepen wordt gesproken over drie thema’s: verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen en transparantie betrachten.

Mgr. Van den Hende: “In Nederland zijn bisschoppen en religieuzen zich ten volle bewust van de ernst van het misbruik van minderjarigen door mensen van de Kerk. In gezamenlijkheid werd destijds gekozen voor onafhankelijk onderzoek en een onafhankelijke procedure teneinde te komen tot erkenning en genoegdoening aan slachtoffers en ook hulpverlening. Elders in de wereld zie je niet vaak een dergelijke samenwerking en gezamenlijke aanpak.”

Een aanbeveling van Deetman was om de ervaringen van de R.-K. Kerk met de aanpak en preventie te delen met andere sectoren in de samenleving. De ervaringen zijn ook gedeeld binnen de R.-K. Kerk. Zo werd de Engelse vertaling van het Eindrapport van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK onder de aandacht gebracht van onder meer de Congregatie voor de Geloofsleer.

Voorafgaand aan de bijeenkomst vroeg de organisatie van de conferentie de deelnemende bisschoppen om slachtoffers van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk te ontmoeten.

Mgr. Van den Hende: “Als bisschop heb ik meerdere keren slachtoffers van seksueel misbruik ontmoet en gesproken. Soms ging het om mensen die geen procedure wilden, maar wel hun verhaal wilden doen. De meeste keren waren het ontmoetingen als onderdeel van de zittingen van de Klachtencommissie van het Meldpunt. Ook in het kader van de zogeheten Contactgroep, was er in bepaalde gevallen direct contact met slachtoffers, omdat hun gestarte procedure te maken had met stagnatie. Deze ontmoetingen waren steeds opnieuw een confrontatie. Als bisschop treed je op namens de gemeenschap van de Kerk. Veelal waren de aangeklaagden reeds overleden. Veel mensen zijn getekend door het misbruik en ik kon merken dat het vertellen over het persoonlijk ondervonden misbruik moeilijk is en veel moed vraagt.”

Wat verwacht de bisschop van de ontmoeting? “De pijn en schaamte met betrekking tot het misbruik van minderjarigen wordt al jaren binnen en buiten de Kerk gevoeld. Het is nu voor het eerst dat het probleem van misbruik van minderjarigen in de Kerk in een speciale bijeenkomst van de wereldwijde Kerk aan de orde komt. Paus Franciscus heeft aangegeven dat hij met deze bijeenkomst drie dingen beoogt: bisschoppen wereldwijd brengen tot bewustzijn en erkenning van het misbruik, commitment van het wereldwijde episcopaat om dit probleem aan te pakken, plus gezamenlijke momenten van gebed en boete.”

“Dat paus Franciscus in deze conferentie bisschoppen en religieuze oversten uit heel de wereld bij elkaar brengt, maakt duidelijk dat hij deze grote opgave niet alleen, maar in gezamenlijkheid met de hele Wereldkerk tegemoet wil treden. Daarmee heeft hij het voor zichzelf en voor de hele Kerk tot prioriteit gemaakt.”

Naar de website van het Vaticaan over de kerktop: The Protection of Minors in the Church

Foto: bisdom Rotterdam.