Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Hartelijke ontmoeting Nederlandse en Vlaamse bisschoppen in Mechelen

Hartelijke ontmoeting Nederlandse en Vlaamse bisschoppen in Mechelen

Dinsdag 19 februari vond in Mechelen de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de Vlaamse en de Nederlandse bisschoppen. Bij deze ontmoeting wordt gesproken over belangrijke thema’s die voor beide bisschoppenconferenties van belang zijn zoals de plaats en betekenis van de Eucharistie in het kerkelijk leven en methoden voor nieuwe evangelisatie en parochievernieuwing zoals Rebuilt, Divine renovation (Als God renoveert) en Alpha.

De ontmoeting vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen waar de Nederlandse Bisschoppen en hun Vlaamse collega’s welkom werden geheten door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel kardinaal Jozef De Kesel. Kardinaal De Kesel benadrukte hoe goed het is om elkaar jaarlijks te ontmoeten en ervaringen met elkaar te kunnen delen.

Zo heeft het door de Nederlandse bisschoppen bij een eerdere ontmoeting meegebrachte rapport over de rol van kerken bij armoedebestrijding in Nederland, de Belgische bisschoppen mee geïnspireerd om ook cijfers naar buiten te brengen. Deze laten zien dat de Kerk op velerlei terreinen van belang is in de maatschappij, bijvoorbeeld waar het gaat om armoedebestrijding en de opvang van vluchtelingen.

Er werd ook gesproken over de invulling en vormgeving van parochieverbanden in een veranderende kerk met minder kerkgangers, soms een te veel aan kerkgebouwen en daartegenover groeiende gemeenschappen van migranten en jonge mensen in de grote steden. Verder kwam de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de orde en de consequenties daarvan voor onder meer parochies.

Van Nederlandse zijde waren bij deze ontmoeting aanwezig: mgr. Punt, mgr. De Korte, mgr. Van den Hout, mgr. Smeets, mgr. Hendriks, mgr. Hoogenboom, mgr. Mutsaerts, mgr. De Jong, secretaris-generaal mw. S. Daalmans, hoofd pers en communicatie mw. A. Kruse.

Namens de Belgische Bisschoppenconferentie: kardinaal De Kesel, mgr. Van Looy, mgr. Bonny, mgr. Hoogmartens, mgr. Aerts, mgr. Vanhoutte, secretaris-generaal mgr. Cosijns, woordvoerder voor de Franstalige bisschoppen T. Scholtes s.j. en woordvoerder voor de Vlaamstalige bisschoppen G. De Kerpel.

Foto: G. De Kerpel.