Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Punt opgevolgd door mgr. Hendriks (bisdom) en mgr. De Jong (militair ordinariaat)

Mgr. Punt opgevolgd door mgr. Hendriks (bisdom) en mgr. De Jong (militair ordinariaat)

Maan­dag 1 juni 2020 om 12.00 is in Rome bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus aan mgr. dr. J.M. (Jos) Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als bis­schop van het militair ordinariaat in Neder­land. Zijn opvolger in Haarlem is mgr. dr. J.W.M. (Jan) Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor al aan de zetel van het bisdom Haarlem-Amsterdam verbonden werd met recht van opvol­ging.

De hulpbisschop van Roermond, Mgr. dr. E.J. (Everard) de Jong, volgt mgr. Punt op als apos­to­lisch admini­strator van het militair or­di­na­ri­aat.

Mgr. Hendriks is met ingang van 1 juni de veer­tien­de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam Het bisdom heeft ervoor gekozen de opvolging te markeren met een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring op 1 juni om 12.00 uur die via de live­stream vanuit de ka­the­draal is uitgezonden.

Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie wenst voorzitter mgr. dr. J.H.J. van den Hende de nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam veel zegen toe bij de vervulling van zijn taken ten dienste van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Dank

Mgr. Van den Hende spreekt tevens zijn dank uit aan mgr. Punt, die bijna 25 jaar als hulpbisschop, apostolisch administrator en diocesaan bisschop verbonden was met het bisdom. Al die jaren was mgr. Punt ook lid van de bisschoppenconferentie onder meer als lid van de permanente raad en als referent inzake missie en ontwikkeling. Tevens droeg mgr. Punt vele jaren de verantwoordelijkheid voor het militair ordinariaat.

Mgr. Van den Hende belooft zijn verbondenheid in gebed aan mgr. De Jong die naast zijn taak als hulpbisschop van Roermond, vanaf nu als apostolisch administrator de verantwoordelijk bisschop zal zijn voor het militair ordinariaat, en wenst hem namens de bisschoppenconferentie Gods zegen in zijn nieuwe taak.

Foto mgr. Punt en mgr. Hendriks: Wim Koopman.

Foto mgr. De Jong: Ramon Mangold.

Kijk voor meer informatie ook op de website van bisdom Haarlem-Amsterdam.

 

Tags: , , , ,