Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Hoogenboom blikt terug op herdenking WOI door Europese bisschoppen

Mgr. Hoogenboom blikt terug op herdenking WOI door Europese bisschoppen

Europese bisschoppen hebben tijdens een bijeenkomst op 24 oktober in de Belgische stad Ieper alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Deze samenkomst werd gehouden in het kader van de COMECE-vergadering ‘Herfst 2018’, die was gewijd aan de komende Europese verkiezingen. Onder de deelnemende bisschoppen was ook mgr. Hoogenboom, voorzitter van de COMECE Commissie Juridische Zaken. Hij blikt terug op de herdenking.

COMECE is de Commissie van Bisschoppen bij de Europese Gemeenschap, gevestigd in Brussel. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van het einde van de Eerste Wereldoorlog hebben de COMECE-bisschoppen er bij alle mensen van goede wil op aangedrongen “samen te werken aan de bevordering van de dialoog – een belangrijk element voor de Europese Unie als vredesproject – door de diversiteit van de historische herinneringen in Europa te bewaren.” Ze deden hun oproep vanuit de symbolische setting van de stad Ieper, de plaats waar enkele van de donkerste en meest wrede episodes van de Eerste Wereldoorlog zich hebben afgespeeld. Ieper werd tijdens de hele duur van het oorlog door de Duitsers belegerd. Bij diverse grote veldslagen om deze stad kwamen in totaal zo’n 500.000 soldaten om het leven.

De COMECE-bisschoppen vierden de Eucharistie in de Sint-Maartenskathedraal, deze Mis werd bijgewoond door honderden kinderen en jongeren uit verschillende Europese landen en omwonenden. De herdenking ging verder met een oecumenisch gebed in de St. George’s Memorial Church. Voordat de bisschoppen in het stadhuis werden ontvangen door de lokale burgerlijke autoriteiten, bezochten zij het ‘In Flanders Fields’-gedenkteken en baden ze zowel op de Duitse begraafplaats Studentenfriedhof Langemarck als op de Commonwealth begraafplaats Tyne Cot. Op beide begraafplaatsen legden de bisschoppen bloemenkransen (gemaakt van de bekende ‘Remembrance Poppies’) om de slachtoffers van de oorlog te eren en zich te binden aan een duurzame vrede in Europa.

Witte roos

Mgr. Hoogenboom: “Ik heb een witte roos gelegd zowel op het oorlogsgraf van de Duitse soldaat Walter Wolf (… 8 juni 1915) als op het graf van de Australische soldaat Victor Leonard Sykes (… 27 september 1917): Twee jonge mannen, generatiegenoten met misschien wel dezelfde verlangens en idealen, die allebei hun leven verloren op de slagvelden rond Ieper. Staande voor hun graven kwam de Eerste Wereldoorlog ineens heel dichtbij. Ik heb gebeden voor hun zielenrust en troost voor hun nabestaanden. Te midden van die eindeloze rijen soldatengraven realiseerde ik mij ook dat in ons werelddeel voor heel velen en ook voor mij ‘vrede’ een dagelijkse vanzelfsprekendheid is. Daarin kan het gevaar schuilen dat we gaan denken dat de vrede iets is dat onze voorouders zich hebben verworven en waarvoor wij ons dus niet meer hoeven in te spannen. Het tegendeel is echter het geval! De ware vrede is gave en opgave. Zij is tegelijkertijd een groot geschenk van God en iets dat iedere mens, ieder volk, iedere generatie zich telkens weer moet verwerven door aanhoudend gebed, door elkaar in het groot en in het klein te vergeven en door het liefdevol omzien naar elkaar in het doen van geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid.”

Mgr. Hoogenboom woonde ‘s avonds ook het blazen van de ‘Last Post’ bij. Dit gebeurt sinds 1928 iedere avond om stipt 20.00 uur onder de gewelven van de Menenpoort. Dit gedenkteken, in de vorm van een Romeinse triomfboog, draagt de namen van 54.896 vermiste soldaten van het toenmalige Britse Rijk. Mgr. Hoogenboom noemde het aanwezig zijn bij deze traditie zeer indrukwekkend.

Europese verkiezingen

COMECE organiseerde deze herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in het kader van de najaarsvergadering die in Brussel plaatsvond op 25-26 oktober. De bisschoppen concentreerden zich tijdens deze najaarsvergadering op de Europese verkiezingen van mei 2019. Ook waren er uitwisselingen over toekomstige uitdagingen van de Europese Unie met EU-vertegenwoordigers, onder wie Federica Mogherini, Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Luca Jahier (voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité) en Michel Barnier, Europees hoofdonderhandelaar voor de Brexit.