Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Hendriks samen met NKSR opnieuw op de bres voor vrijheid van onderwijs

Mgr. Hendriks samen met NKSR opnieuw op de bres voor vrijheid van onderwijs

Mgr. Hendriks, referent voor het Katholieke onderwijs namens de Nederlandse bisschoppenconferentie, heeft recent in aanloop naar de week van het Katholiek Onderwijs opnieuw stelling genomen vóór de vrijheid van onderwijs. Hij deed dit in een artikel samen met de voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR), diaken drs. Titus Frankemölle.

‘Onder­wijs­vrij­heid is een kwets­baar recht’, stelt de bisschop. In het gezamenlijk artikel met de NKSR schrijft hij onder meer: ‘Politieke partijen die zich op de absolute vrijheid van meningsuiting beroepen, zijn bezig een uniforme samenleving van ‘ons soort mensen’ te creëren. Een samenleving die niet langer de democratische waarden en normen van minderheden wil beschermen, die zich ten doel stelt alleen inclusief te zijn voor mensen die passen in het seculiere format van het dikke ‘ik’ en die zich doelbewust afkeert van diversiteit en pluriformiteit. Deze ontwikkeling krijgt trekken van het Orwelliaanse schrikbeeld dat iedereen weliswaar gelijk is, maar sommigen toch meer dan anderen.’

Iedereen is welkom en ieder kind is gewenst

En over het katholieke onderwijs: ‘Als katholieken verstaan we ons als een maatschappelijke beweging die doorheen de eeuwen tegen de stroom in roeit. Katholieke scholen staan van oudsher en overal ter wereld open voor alle leerlingen. Iedereen is welkom en ieder kind is gewenst. Katholieke scholen verzorgen geen onderwijs voor katholieken, maar omdat zij katholiek zijn. Dat is een dienst aan de samenleving. Wij doen dat vanuit een eigen beeld van de mens, van de maatschappij en van God.’

Mgr. Hendriks wijst er op dat ouders het recht hebben hun kin­de­ren een vor­ming en opvoe­ding te geven naar hun inzicht en levens­over­tui­ging en scholen op te zetten waar wordt uit­ge­gaan van de waar­den die daaraan ten grond­slag liggen. ‘Toch blijkt steeds weer dat daar gevaren in wor­den gezien en dat politici willen zagen aan de poten van het grondwetsartikel dat daarover gaat.’

Dít roept de vraag op: ‘Mag je in ons land zijn wie je bent? Is er echt respect voor diver­si­teit?’ Daar gaan mgr. Hendriks en drs. Frankemölle in hun artikel op in.‘

Lees het hele artikel.

 

Foto mgr. Hendriks en drs. Frankemölle via NKSR.

 

Tags: , ,