Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Van den Hende zegent bloemen voor de paus

Mgr. Van den Hende zegent bloemen voor de paus

“God en mens werken samen. Deze bloemen zijn een geweldige combinatie tussen wat God als Schepper ons geeft: de schepping en wat de mens aan talenten van God heeft gekregen. De gave van het leven en het vakmanschap van mensen gaan hier hand in hand.” Dinsdag 11 april zegende Mgr. Van den Hende in de Keukenhof de bloemen die op transport gaan naar paus Franciscus. Hij noemt het “een bijzonder moment”.

De bisschop zegende de bloemen, bollen en planten die met Pasen op het Sint Pietersplein worden neergezet. Mgr. Van den Hende: “Pasen is het voornaamste christelijke feest dat we hebben, de verrijzenis van Jezus uit de dood. Christus is gestorven aan het kruis en is opgestaan uit de dood. Hij leeft en dat mogen we onderstrepen met zoveel pracht.” De bisschop onderstreept dat hij het een mooie traditie vindt: “Deze traditie laat zien dat vakmanschap ter ere van God kan zijn en dat het veel mensen op Pasen, de verrijzenis van de Heer, de vreugde kan geven die daarbij hoort.”

De bisschop zegende de planten. Hij besprenkelde de bloemen en de truck met wijwater. “Laat ons al het geschapene altijd met dankbaarheid ontvangen en gebruiken”, zegt het gebed, en ook “dat we deze goede gaven die we van U mochten krijgen met anderen delen.” Daarna zegende de bisschop ook de mensen die de reis naar Rome gaan maken. De komende dagen maken zij het Sint Pietersplein gereed voor de plechtigheden.

Hoofdarrangeur

Paul Deckers is hoofdarrangeur. Hij spreekt van een ‘metamorfose’ die het Sint Pietersplein deze dagen zal ondergaan. “Bij de keuze van de bloemversiering is rekening gehouden met bloemen en symboliek”, legt hij uit. Daarom zullen er naast tulpen, hyacinten en narcissen ook lelies en rozen worden gebruikt. In totaal gaat het om 35.000 bolbloemen. In de bloemversiering op het bordes worden bijzondere lelies verwerkt: de Roselilys. “Het is een lelie zonder stuifmeeldraden en dat is een primeur”, aldus Paul Deckers.

Voorafgaand aan de zegening was er een korte ontmoeting, waarbij de directeur van de Keukenhof, Bart Siemerink, een gezelschap van genodigden welkom heette. De Keukenhof was graag bereid mee te werken aan de zegening van het transport. In de Keukenhof wordt de pracht van de bloemen in een korte periode getoond aan een miljoen bezoekers. Met Pasen in Rome gaat het om één dag en met een zelfs nog groter bereik. Paul Decker: “Vroeger bedankte de paus altijd in het Nederlands voor de bloemen. Deze paus doet dat niet, maar omdat hij het in het Italiaans zegt, loopt het mee in de vertalingen voor de internationale pers.” Zo heeft elk nadeel een voordeel, wil hij maar zeggen.

Het gezelschap is trots op de lange traditie van het bloementransport. Dat vertelt ook bollenkweker Bart Bergman. “Ik trek de bollen in bloei”, vertelt hij en hij legt uit hoe hij als ‘bollenforceerder’ het groei- en bloeitempo van de bollen beïnvloedt door het regelen kou en warmte. “Het bloementransport is en blijft bijzonder. Zeker dit jaar weer met deze zegening voor het eerst vanuit de Keukenhof.”

De Keukenhof is acht weken geopend, van 23 maart tot 21 mei.

Bekijk hier het filmpje dat www.katholiekleven.nl bij deze gelegenheid maakte:

Tekst: bisdom Rotterdam

Foto: Ramon Mangold