Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Misbruik > Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK: Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK: Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op

Per 1 januari 2020 volgt mw. mr. Monique Braspenning mw. mr. Liesbeth Sanders op als meldpuntfunctionaris bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK.

Mensen die een vraag hebben, een signaal of klacht over grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk, kunnen bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK terecht. Het Meldpunt is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.

De meldpuntfunctionaris is het aanspreekpunt voor vragen, signalen of klachten. Samen met melders kijkt de meldpuntfunctionaris:

  • of en hoe is geprobeerd om de klacht met de melder en met andere betrokkenen te bespreken en zo mogelijk op te lossen
  • of de melder behoefte heeft aan medische, psychische of pastorale hulp
  • welke juridische mogelijkheden er zijn om de klacht aan de orde te stellen (civielrechtelijk of canoniekrechtelijk)
  • welke mogelijkheden er zijn om een klacht onder de aandacht te brengen van onze Klachtencommissie

Mw. mr. Monique Braspenning was eerder werkzaam als juridisch medewerker en griffier van de Klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. De afgelopen jaren was zij de vaste vervangster van Liesbeth Sanders. Naast haar werkzaamheden als meldpuntfunctionaris is mw. Braspenning werkzaam als plaatsvervangend secretaris bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag.

Mw. mr. Liesbeth Sanders startte in 2011 als juridisch secretaris bij de destijds te vormen Klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, waar ze vanaf 1 januari 2015 de functie van Hoofd van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK vervulde. In 2015 werd ze meldpuntfunctionaris bij het nieuwe R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Zij heeft nu de functie van bestuurssecretaris aanvaard bij de Centrale Raad van Beroep, een van de vier hoogste bestuursrechters in Nederland.

Foto: mw. mr. Monique Braspenning (links) en mw. mr. Liesbeth Sanders (rechts)