Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mariabedevaartsoord Kevelaer viert 375-jarig bestaan

Mariabedevaartsoord Kevelaer viert 375-jarig bestaan

Vanaf woensdag 31 mei viert het Mariabedevaartsoord Kevelaer haar 375-jarig bestaan. Kevelaer, dat net over de grens in Duitsland ligt (nabij Venlo), is van oudsher een belangrijke bedevaartplek voor Nederlandse Rooms-Katholieken ook omdat deze plek vroeger bij de Zuidelijke Nederlanden hoorde. De pontificale hoogmis zaterdag 3 juni zal namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie worden bijgewoond door mgr. H. Woorts, referent voor de bedevaarten en hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht.

Ook mgr. F. Wiertz, bisschop van Roermond en mgr. T. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom, zijn bij deze jubileumviering aanwezig. De andere Nederlandse bisschoppen zijn die dag in Groningen in verband met de wijding van mgr. R. Van den Hout als bisschop van Groningen-Leeuwarden.

Wel wordt Kevelaer in de komende periode onder anderen nog bezocht door kardinaal W. Eijk, aartsbisschop van Utrecht en mgr. E. De Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond. Op 3 juni celebreert een buitengewone gezant van de paus de pontificale hoogmis, samen met bisschop Felix Genn van Münster en aartsbisschop Jean-Claude Hollerich van Luxemburg. Mgr. De Jong celebreert in de mis van Tweede Pinksterdag, op 5 juni. Op de laatste dag van het jubileum op 11 juni is kardinaal Eijk hoofdcelebrant in een plechtige eucharistieviering.

Troosteres der Bedroefden

‘Met u zijn wij verheugd dat Kevelaer reeds 375 jaar voor veel gelovigen bij uitstek een plaats is van geloof in de Heer, van gebed en verering van Maria als Consolatrix Afflictorum (Troosteres der Bedroefden). Daartoe komen ook dit jaar talloze groepen pelgrims afkomstig uit onze bisdommen op bedevaart naar uw stad’, schrijft mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie aan de gelovigen in Kevelaer.

‘Graag beloven wij u onze verbondenheid in gebed. Wij bidden voor de bewoners van Kevelaer, en voor de vele pelgrims die naar Kevelaer komen om het jubileum te vieren’, aldus bisschop Van den Hende in zijn felicitaties namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Lees meer over Kevelaer op de site van het aartsbisdom Utrecht.