Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Maandag 1 januari Verenigd in gebed voor de vrede: bid mee met de bisschoppen en vele anderen

Maandag 1 januari Verenigd in gebed voor de vrede: bid mee met de bisschoppen en vele anderen

Elk jaar viert de Rooms-Katholieke Kerk op 1 januari zowel het hoogfeest Heilige Maria, Moeder van God alsook Wereldgebedsdag voor de vrede. In de zeven bisdommen van Nederland wordt op deze dag door en met de bisschoppen de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede in de wereld. De bisschoppen hopen dat velen met hen verenigd zijn in dit gebed voor de vrede dat in 2018 het hele jaar zal plaatsvinden.

De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 namelijk elke maand op een speciale dag de rozenkrans, steeds tot intentie van de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, hetzij in een kerk of ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Elke maand een sms

Op 1 januari ontvangen diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld een sms bij wijze van herinnering dat die dag gezamenlijk de rozenkrans wordt gebeden. Aanmelden voor de sms-service kan nog steeds: u ontvangt dan elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie ter herinnering dat op die dag het gezamenlijke gebed van de rozenkrans plaatsvindt. De ontvangers kunnen dan die dag meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

Op 1 januari wordt niet in één, maar in alle bisdommen de rozenkrans gebeden voor de vrede. Kijk op de site van uw eigen bisdom voor aanvullende informatie.

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie van de vrede gebeden zal worden, zijn:

1 Januari – Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de vrede; 2 Februari – Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis); 19 Maart – Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria; 9 April – Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). (In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is. Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen); 31 Mei – Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth; 9 Juni – Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria; 7 Juli – Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch; 15 Augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming; 8 September – Feest Maria Geboorte; 7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans; 1 November – Hoogfeest Allerheiligen; 8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.

Klik hier om u aan te melden voor de maandelijkse sms.

Klik hier voor een handleiding voor het bidden van de rozenkrans.

Klik hier voor de boodschap van paus Franciscus voor Wereldvrededag.

Bij de foto: deze rozenkrans was van kardinaal dr. J. de Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn medebisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.