Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Conny van Straaten, secretaresse bisschoppenconferentie en SRKK, onverwachts overleden

Conny van Straaten, secretaresse bisschoppenconferentie en SRKK, onverwachts overleden

Conny (Cornelia Margaretha Maria) van Straaten, secretaresse van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het Secretariaat van het R.-K. Kerkgenootschap (SRKK) is woensdag 27 december plotseling op 55-jarige leeftijd overleden. De bisschoppen en collega’s van het SRKK zijn geschokt en bedroefd door haar plotselinge dood en bidden dat ‘de engelen haar mogen geleiden naar het paradijs’.

Vele jaren heeft Conny van Straaten de functie van secretaresse van het SRKK en van de Bisschoppenconferentie met grote inzet en betrokkenheid vervuld. Als ervaren medewerker van het Secretariaat en van de Bisschoppenconferentie was zij een onmisbare schakel in de vele contacten tussen de verschillende bisdommen en andere geledingen van de Rooms-Katholieke kerkprovincie in Nederland en met andere kerkelijke en maatschappelijke instanties.

De bisschoppen en de collega’s van het SRKK zullen haar missen en wensen haar zus sterkte om dit verlies te dragen. Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op dinsdag 2 januari van 19.00 tot 19.45 uur in het DELA uitvaartcentrum Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht (via A2 afslag 7).

De uitvaartmis, opgedragen door mgr. J. van den Hende, wordt gehouden op woensdag 3 januari om 10.30 uur in de St Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4 te Utrecht. Aansluitend vindt om 12.30 uur de crematieplechtigheid plaats in DELA crematorium Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht (via A2 afslag 7). Na afloop van de crematieplechtigheid is er eveneens gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

 

Foto: Ramon Mangold