Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Maak de kleurplaat van Vier Pinksteren!

Maak de kleurplaat van Vier Pinksteren!

Op de website Vier Pinksteren is voor kinderen (en volwassen liefhebbers) een mooie, uitdagende kleurplaat beschikbaar naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter. Daarop staat de Heilige Geest verbeeld als duif. Op de foto heeft deze afbeelding vooral goud- en geeltinten maar op de kleurplaat is er alle ruimte voor een eigen creatieve invulling. De kleurplaat is gemakkelijk te downloaden op www.vierpinksteren.nl.

Deze website heeft nog veel meer te bieden. Zo is er een directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het pinksterfeest, de bisdommen en de pinksterchallenge van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Deze challenge is ook thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload.

Van harte welkom!

Met de oproep Vier Pinksteren vragen de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland iedereen om Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 2021 golden er nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar is iedereen die mee wil vieren weer van harte welkom.

Via de button ‘Zoek Parochie’ op www.vierpinksteren.nl vinden belangstellenden door het invoeren van postcode en woonplaats de parochie waar zij bij horen, mocht dit niet bekend zijn. Omdat vrijwel alle parochies een eigen website hebben, waarop onder meer de informatie over de vieringen te vinden is, kan men zo nagaan bij welke viering in welk kerkgebouw van de parochie men terecht kan.

Doe mee, Vier Pinksteren!

Tip voor parochies: download de kleurplaat en leg een stapeltje kopieën achter in de kerk voor kinderen en andere liefhebbers.

Tags: , ,