Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Komende zaterdag toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

Komende zaterdag toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

Zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – wijden de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland hun bisdommen gezamenlijk toe aan het Onbevlekte Hart van Maria. Aanleiding is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal aan drie herderskinderen: Lucia dos Santos en haar neefje en nichtje Francisco en Jacinta Marto. De zes Mariaverschijningen vonden plaats van 13 mei tot en met 13 oktober 1917.

Paus Franciscus zal 13 mei in Fatima zijn en tijdens de eucharistieviering Francisco en Jacinta heilig verklaren. Op dezelfde dag komen de Nederlandse bisschoppen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht om daar gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. De bisschoppen doen dat in het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Zij vraagt ons te doen wat Christus ons zegt (Johannes 2, 5). Maria, die zelf heeft gezegd “Mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38) bidt met ons mee om te leven in overgave aan God.

Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen de bisschoppen dat alle gelovigen gesterkt worden om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de hemelse Vader. De bisschoppen nodigen gelovigen uit voor deze toewijding die plaatsvindt tijdens een vesper (aanvang: 15.00 uur). Deze vesper zal worden geleid door kardinaal dr. W.J. Eijk die als aartsbisschop van Utrecht hoofd is van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie.

Gebedsprentjes

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis zijn gebedsprentjes gedrukt met daarop de afbeelding van het beeld van de Heilige Maagd Maria van Fatima. Op de achterzijde staat het gebed ‘Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria’ zoals dat vanuit het heiligdom van Fatima wordt verspreid en dat de Nederlandse bisschoppen in Maastricht gezamenlijk zullen bidden om hun bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria toe te vertrouwen. Deze prentjes zijn inmiddels via de bisdommen verspreid over alle parochies in Nederland. Bij de vesperviering op 13 mei kunnen de aanwezigen een exemplaar meenemen.

Download hier het prentje.