Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Beeldverslag toewijding: ‘Evenals Maria komen tot een volledige toewijding van onszelf aan Christus’

Beeldverslag toewijding: ‘Evenals Maria komen tot een volledige toewijding van onszelf aan Christus’

Zaterdag 13 mei pelgrimeerden de Nederlandse bisschoppen en velen met hen naar de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek in Maastricht om daar gezamenlijk de zeven bisdommen toe te wijden aan het Onbevlekte hart van Maria. Dit gebeurde tijdens een vesper, die werd geleid door kardinaal dr. W.J. Eijk die als aartsbisschop van Utrecht hoofd is van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie.

Kardinaal Eijk ging in zijn preek in op de betekenis van de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria: “Op de eerste plaats betekent deze toewijding dat we Maria willen volgen in de keuze die zij vanuit haar diepste innerlijk maakte, toen haar door de aartsengel Gabriël werd gevraagd of zij de moeder van Gods Zoon wilde worden. Zij sprak haar ja tegenover God uit met de woorden: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.” Evenals Maria willen we komen tot een volledige toewijding van onszelf aan Christus.

We beseffen echter dat we dat op eigen kracht niet kunnen en daarvoor Gods genade nodig hebben. En dit brengt ons tot een tweede belangrijke betekenis van de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria: deze toewijding drukt ook uit dat we ons toewijden aan haar moederlijke zorg: met andere woorden ons toevertrouwen aan haar voorspraak voor ons bij God.”

Lees hier de volledige preek van kardinaal Eijk.

Copyright Foto’s: Ramon Mangold voor www.rkkerk.nl en www.katholiekleven.nl

Foto 1: (Van links naar rechts) De bisschoppen treden de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek binnen. Foto 2: kardinaal Eijk preekt voor een bomvolle basiliek. Foto 3:  De bisschoppen bidden samen met alle aanwezigen het toewijdingsgebed. Foto 4: Vertegenwoordigers van de lokale geloofsgemeenschap steken kaarsen aan bij het beeld van Maria van Fatima. Foto 5: De aanwezige seminaristen in de processie. Foto 6: Kardinaal Simonis. Foto 7: Vreugde bij de bisschoppen na afloop van de indrukwekkende viering. Foto 8: Kardinaal Eijk. Foto 9: Het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Fatima. Foto 10 (Daphne van Roosendaal):  13 mei is ook de feestdag van Sint Servatius. De bisschoppen bezoeken na afloop van de viering zijn graf.

20170513-de-bisschoppen-treden-de-basiliek-binnen-ramonmangold20170513-kardinaal-eijk-preekt-voor-bomvolle-basiliek-ramonmangold20170513-de-bisschoppen-bidden-het-toewijdingsgebed-ramonmangold20170513-vertegenwoordigers-geloofsgemeenschap-ramonmangold20170513-de-aanwezige-seminaristen-ramonmangold20170513-kardinaal-simonis-ramonmangold20170513-vreugde-na-afloop-van-de-indrukwekkende-viering-ramonmangold20170513-kardinaal-eijkramonmangold20170513-beeld-onze-lieve-vrouwe-van-fatima-ramonmangold20170513-bisschoppen-bezoeken-graf-sint-servatius

 

Bid mee! Bovenstaande video bevat de beelden van de toewijding en de tekst van het gebed. De bisschoppen hebben hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen toegewijd aan Maria in het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Aanleiding voor de toewijding van de bisdommen aan Maria is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van Maria in Fatima.