Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam over Waddenzee, klimaatverandering en watermanagement

Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam over Waddenzee, klimaatverandering en watermanagement

Dinsdagavond 5 november 2019 organiseert de Waddenvereniging in De Balie te Amsterdam de conferentie ‘Zeespiegelstress’ over klimaatverandering en de Waddenzee. Daags daarop – woensdag 6 november – start op de Vrije Universiteit van Amsterdam het tweedaagse internationale symposium ‘Water in times of Climate Change’. Gastspreker namens de R.-K. Kerk op beide podia is kardinaal Peter Turkson.

Kardinaal Turkson brengt wereldwijd de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus onder de aandacht. In Amsterdam zijn ook twee Nederlandse bisschoppen vertegenwoordigd, respectievelijk mgr. Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. De Korte van bisdom Den Bosch en referent voor Kerk en Samenleving namens de bisschoppenconferentie.

Mgr. De Korte is in Nederland pleitbezorger van de ‘groene’ pauselijke encycliek en vertegenwoordigt de Nederlandse Bisschoppenconferentie op het VU-symposium. Dit wordt geopend door de Patriarch van Constantinopel, Bartholomeos, van de Orthodoxe kerken. De patriarch staat bekend om zijn inzet voor het behoud van en zorg voor de schepping en ondertekende in 2017 met paus Franciscus een oproep tot wereldwijd gebed voor de schepping.

Bisschop Van den Hout sprak zich in februari dit jaar uit tegen uitbreiding van gasboringen onder de Waddenzee. Hij vergezelt kardinaal Turkson naar het symposium in De Balie over de risico’s van mondiale zeespiegelstijging voor de Waddenzee. Naast de kardinaal is hier minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat een van de gastsprekers. De uitnodiging van kardinaal Turkson voor de Waddenzee-bijeenkomst werd gesteund door de twee Noordelijke bisdommen van het Nederlandse waddengebied in de personen van mgr. Hendriks namens het bisdom Haarlem-Amsterdam en mgr. Van den Hout namens het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Religieus perspectief
Beide symposia stellen de effecten van klimaatverandering aan de orde. De encycliek Laudato si’ biedt daartoe een richtinggevend religieus perspectief. Het internationale thema ‘Water in times of Climate Change’ wordt vanuit verschillende invalshoeken besproken. Vanuit wetenschappelijke, economische en bestuurlijke hoek, maar daarnaast komen ook het religieuze perspectief en dat van jongere generaties aan de orde.

Kardinaal Turkson neemt op beide symposia het religieus perspectief van Laudato si’ voor zijn rekening, waarin paus Franciscus zorg en verantwoordelijkheid van de mens voor de schepping nadrukkelijk koppelt aan sociale gerechtigheid. Uitbuiting van de schepping gaat vaak ten koste van de meest kwetsbare groepen op aarde. Hun water en leefgebied wordt geëxploiteerd en vervuild, zij worden het ergst getroffen door natuurrampen als overstromingen, orkanen, droogte, enzovoort. De paus wijst er op dat bij het opkomen voor milieu, klimaat en schepping altijd ook het belang van kwetsbare groepen moet worden meegewogen. Laudato si’ is een wereldwijde oproep tot ‘ecologische bekering’ door consumenten, bedrijven en overheden.

Voor meer informatie:
Internationaal Watersymposium/VU
Waddenzee symposium/De Balie

Foto Ramon Mangold.

Tags: , , ,