Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > Kardinaal Tauran, president van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, overleden

Kardinaal Tauran, president van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, overleden

Kardinaal Jean-Louis Tauran, sinds 2007 voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, is donderdag in een ziekenhuis in Connecticut op 75-jarige leeftijd overleden. De kardinaal was sinds 20 december 2014 camerlengo, de tijdelijke beheerder tussen het overlijden of terugtreden van een paus en de keuze van diens opvolger. En hij was het die eerder, op 13 maart 2013, als kardinaal protodiaken met de woorden Habemus papam de verkiezing van kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus Franciscus aan de wereld bekend maakte.

Kardinaal Tauran was een van de belangrijkste en meest invloedrijke kerkleiders van de afgelopen decennia. Zijn ervaring als diplomaat in Libanon spoorde hem aan om zich te ontpoppen tot discrete bruggenbouwer tussen de verschillende godsdiensten. Als diplomaat was hij van dichtbij getuige van de val van de Muur, de akkoorden van Helsinki, de oorlogen in de Balkan en de Golf, maar ook van de opkomst van moslimextremisme.

In plaats van te spreken over een botsing van beschavingen zouden wij beter spreken over botsing van onwetendheid, vond kardinaal Tauran. “De interreligieuze dialoog, en vooral met de islam, is van essentieel belang voor de toekomst van de mensheid. De mens heeft God als horizon van zijn bestaan verloren. Daardoor dreigt hij op de knieën te vallen voor eender welke afgod. Het probleem van deze wereld is niet het atheïsme, maar het achternalopen van valse goden. Maar met een hart en verstand kunnen wij de wereld redden.”

Bescheiden maar fel

Ik maakte kardinaal Tauran mee tijdens Europese conferenties over interreligieuze dialoog. Hij was een bescheiden man maar een fel voorvechter van vrede en rechtvaardigheid en de toenadering en samenwerking van de godsdiensten. In de aanbeveling van mijn boek ‘In Dialoog’ over de visie van de katholieke kerk op dialoog en samenwerking schreef hij: “Het is te hopen dat door lezing en verdieping van de inhoud van deze publicatie de lezers meer geneigd zijn om de interreligieuze dialoog te promoten. De Katholieke Kerk is er van overtuigd dat ‘dialoog niet een optie is maar een vitale noodzakelijkheid waarvan in hoge mate onze toekomst afhangt’ (Benedictus XVI, 25-9-2006). Begonnen vijftig jaar geleden met de verklaring Nostra aetate gaat ze door op het pad van respect en vriendschap aangemoedigd door Paus Franciscus”.

Door: Drs. Berry van Oers, Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog.

Foto kardinaal Tauran via Kerknet.