Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > AVG-nieuws: model privacyreglement en privacyverklaring voor PCI’s en Armenbesturen

AVG-nieuws: model privacyreglement en privacyverklaring voor PCI’s en Armenbesturen

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) (of Armenbestuur) van de parochies. Voor de PCI’s en Armenbesturen zijn nu een model privacyreglement en een model privacyverklaring beschikbaar.

Beide modellen zijn beschikbaar gemaakt door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) en met een begeleidende brief via de bisdommen aan de PCI’s en Armenbesturen verstuurd. Daarnaast zijn ze te downloaden via www.rkkerk.nl. Het zijn modellen, omdat de documenten door de PCI-besturen zelf vastgesteld dienen te worden en op sommige onderdelen verder moet worden ingevuld. Voor het model reglement geldt dat het is goedgekeurd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Met behulp van zowel het reglement als de privacyverklaring kunnen diegenen die zich met een hulpvraag richten tot een PCI of Armenbestuur goed worden geïnformeerd over hun rechten en plichten als het gaat om hun gegevens.

Bekijk hier het privacyreglement.

Bekijk hier de privacyverklaring.

AVG nieuwsbrief

Nieuw op www.rkkerk.nl: de AVG nieuwsbrief. Voor wie al het nieuws omtrent de AVG vanuit de Rooms-Katholieke Kerk direct in de eigen mailbox wil ontvangen. Aanmelden kan hier.