Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Gebed en bijbelleesrooster beschikbaar voor bijzondere missiemaand oktober

Gebed en bijbelleesrooster beschikbaar voor bijzondere missiemaand oktober

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. De paus wil onder de gelovigen een nieuw missionair elan stimuleren. Iedere christengelovige heeft een missie. Die missie komt voort uit het doopsel. De paus roept iedere gelovige op over die missie na te denken.

De Katholieke Bijbelstichting heeft als reactie op deze pauselijke oproep een bijbelleesrooster gemaakt. Deze brochure is een handreiking waardoor elke gelovige kan mediteren over de eigen missie aan de hand van teksten uit vooral het Bijbelboek De Handelingen van de Apostelen (5 oktober en daarna).

Download de brochure op rkbijbel.nl
Bestellen kan via de KBS: info@rkbijbel.nl
Luister op katholiekleven.nl de podcast met de samensteller van het bijbelleesrooster, diaken Vincent de Haas. “Missie: Wanneer ga jij een grens over?”

In het bijbelleesrooster is ook het gebed opgenomen dat paus Franciscus aanreikt voor de ‘buitengewone missiemaand’.

Gebed voor de buitengewone missiemaand 2019

Hemelse Vader,
toen uw eniggeboren Zoon Jezus Christus
uit de dood verrees,
gaf Hij zijn volgelingen de opdracht
“ga en maak alle volken tot mijn leerlingen”.
U herinnert ons eraan
dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk.

Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest
om moedig en ijverig te zijn
om te getuigen van het evangelie,
zodat de missie toevertrouwd aan de Kerk,
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe en doeltreffende uitdrukkingen kan vinden
die leven en licht brengen in de wereld.

Help ons om het voor alle mensen mogelijk te maken
uw reddende liefde te ervaren
door de genade van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
één God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Afbeelding: logo missiemaand ‘Gedoopt en gezonden’.

Tags: ,