Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Focuspresentatie in Museum Catharijneconvent: Paus Adrianus VI. Wereldleider uit Utrecht

Focuspresentatie in Museum Catharijneconvent: Paus Adrianus VI. Wereldleider uit Utrecht

Museum Catharijneconvent in Utrecht heeft dit jaar een focuspresentatie gewijd aan de enige paus uit de Nederlanden, geboren te Utrecht, paus Adrianus VI. In 2022 is het 500 jaar geleden dat Adriaan Floriszoon tot paus gekozen werd. Het museum combineert dit met het feit dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft en noemt paus Adrianus de ‘meest onbekende grootse Utrechter’.

De presentatie is geopend op 2 juni en loopt tot 13 november 2022 en werd onder anderen al bewonderd door kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht.

‘De bezem door de kerk Ga mee terug naar 1522-1523 en ervaar in welk spanningsveld paus Adrianus terecht kwam. De katholieke kerk beleefde een grote crisis: de Reformatie. Een moeilijkere tijd om paus te worden, was er niet. Adrianus wist hoe slecht het ging met de kerk, erkende missstanden publiekelijk, en ging over tot actie. Belangrijke stukken die te zien zijn getuigen hiervan, zoals de indrukwekkende pauselijke bul die Adrianus in 1522 naar het Domkapittel van Utrecht stuurde. Ook veel andere stukken in de tentoonstelling komen uit de periode van zijn pausschap. Adrianus komt zo heel dichtbij. Zelfs zijn excuses voor de kerkelijke misstanden zijn in druk te zien’, zo promoot het Catharijneconvent de expositie.

Welk verschil kon Adrianus maken?

‘Adrianus bekleedde ruim anderhalf jaar het machtigste ambt van Europa. Slechts zeshonderd dagen na de aanvaarding van zijn ambt stierf hij. Welk verschil kon hij maken? De Utrechtse paus zette een aantal opmerkelijke stappen. Als buitenstaander in Rome trotseerde hij de weerstand die zijn benoeming opriep. Hij hield vast aan zijn eigen religieuze waarden van soberheid en regelmatig gebed. Direct na zijn aantreden startte hij met het hervormen van het kerkelijk bestuur in Rome. Voor de bestrijding van Luther zocht hij hulp bij Erasmus. Adrianus’ officiële excuses op de Rijksdag van Neurenberg in 1523 waren een unicum in de geschiedenis. Hij stelde een voorbeeld door kwetsbaarheid te tonen in een positie van macht. Dat ziet ook paus Franciscus, die op 7 april jongstleden Adrianus als volgt typeerde: ‘Een moedig man! Ook vandaag zou hij veel werk hebben. Dit werk is niet makkelijk.’’

Activiteiten

In het kader van deze focuspresentatie over Paus Adrianus VI staan er diverse activiteiten op het programma, zoals stadswandelingen met Gilde Utrecht, een bezoek aan het Utrechtse Paushuize en lezingen van onder meer Twan Geurts (auteur van ‘De Nederlandse paus’).

Kijk voor meer informatie op de site van Museum Catharijneconvent.

Tags: