Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Drukbezocht jubileumfeest voor kardinaal Simonis

Drukbezocht jubileumfeest voor kardinaal Simonis

Kardinaal Simonis, emeritus aartsbisschop van Utrecht en oud-voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, vierde op uitnodiging van kardinaal Eijk op 18 juni (Sacramentsdag) zijn 60-jarig priesterjubileum in Utrecht. Na een Heilige Mis in de St. Catharinakathedraal met de jubilaris als hoofdcelebrant, volgde een drukbezochte receptie in het nabijgelegen Academiegebouw.

Kardinaal Eijk heette zijn voorganger welkom in de St. Catharinakathedraal “die van 1983 tot 2008 uw kathedraal was. In die kwart eeuw heeft u zich met al uw krachten ingezet om in moeilijke omstandigheden het Evangelie te verkondigen. We vieren uw jubileum op het Hoogfeest van Sacramentsdag: dan vieren we met grote dankbaarheid dat brood en wijn op het altaar Lichaam en Bloed van Christus worden.”

Kardinaal Simonis dankte in zijn inleiding kardinaal Eijk “voor de mogelijkheid om mijn 60-jarig priesterjubileum samen met u te vieren, hier in deze kathedraal. Vierentwintigjaar lang heb ik er tal van plechtigheden mogen celebreren, praktisch altijd met een viering van de Eucharistie, dikwijls opgeluisterd door het fameuze kathedrale koor. Dat mag ik vandaag ook doen, in het bewustzijn van datgene wat het woord Eucharistie betekent: ‘dankzegging’. Dankzegging aan God uit wiens liefde ik voortkom, zodat ik mag bestaan en die met mijn leven een bedoeling had en heeft.” Verder dankte hij allen met wie hij de afgelopen zestig jaar had samengewerkt.

Lees het volledige verslag van deze dag op de site van het aartsbisdom Utrecht.

Foto: aartsbisdom.