Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Kaski-onderzoek: ‘Vrijwel alle parochies in Limburg hebben contact met scholen’

Kaski-onderzoek: ‘Vrijwel alle parochies in Limburg hebben contact met scholen’

Bijna negentig procent van de parochies in Limburg heeft regelmatig contact met een basisschool. In de meeste gevallen gaat het om de voorbereiding op sacramenten als eerste communie en vormsel. Daarnaast organiseert ongeveer een derde van de parochies rond feesten als Kerstmis en Pasen samen met de school een viering. Dat blijkt uit een enquête die het Kaski in opdracht het bisdom Roermond heeft uitgevoerd.

Het Kaski is een landelijk onderzoekscentrum voor religie en samenleving. Het onderzoek laat zien dat er in bisdom Roermond aan de basis een goed contact bestaat tussen de kerk en het hoofdzakelijk katholieke onderwijs. Voor de enquête werden 290 parochies in Limburg aangeschreven. Daarvan heeft meer dan de helft de vragenlijst ingevuld.

Het bisdom had het Kaski gevraagd te onderzoeken wat er in Limburgse parochies gebeurt op het gebied van catechese en evangelisatie. Een kwart van de parochies blijkt met enige regelmaat lessen op plaatselijke basisschool te verzorgen. Meestal betreft het katholieke scholen, soms ook het openbaar onderwijs. De lessen worden in bijna alle gevallen gegeven voor de parochiepriester. Uit de enquête blijkt verder dat negentig procent van de parochies in Limburg in parochieverband actief aan catechese doet. Dit betreft ook weer hoofdzakelijk de voorbereiding op sacramenten. Driekwart van de parochies organiseert doopvoorbereiding, zeventig procent zegt huwelijksvoorbereiding aan te bieden, zestig procent houdt ook buiten school voorbereidende bijeenkomsten voor de Eerste Communie en het vormsel.

Evangelisatie

Als antwoord op de vraag naar activiteiten op het gebied van evangelisatie, scoren vooral bedevaarten hoog. Van de ondervraagde parochies zegt vierenzestig procent bedevaarten erg belangrijk te vinden. Bijna de helft van de parochies noemt de openstelling van het kerkgebouw als een belangrijke evangeliserende activiteit. Opvallend is dat de inzet van social media ook hoog scoort als het om evangelisatie gaat (eenenveertig procent). Andere evangelisatie-activiteiten als vormingsavonden voor randkerkelijken of straatevangelisatie scoren nauwelijks onder Limburgse parochies.

Gevraagd naar de gewenste ondersteuning door het bisdom geeft ongeveer zestig procent van de parochies aan vooral behoefte te hebben aan hulp bij het organiseren van activiteiten voor jongeren, jonge ouders en gezinnen.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek op de site van bisdom Roermond, waar ook het volledige rapport te downloaden is.

Foto: bisdom Roermond.