Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Dit jaar centraal in bedevaartsoord Brielle: 450 jaar Martelaren van Gorcum 1572 – 2022

Dit jaar centraal in bedevaartsoord Brielle: 450 jaar Martelaren van Gorcum 1572 – 2022

“Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van Gorcum. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan.” Dit schrijft de custos (beheerder) van het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum, pastoor Jack Glas in een uitnodiging om het bedevaartseizoen van Brielle mee te beleven.

“Te midden van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben zij vastgehouden aan het geloof. Hun voorbeeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof. En we bidden in het Bedevaartsoord in Brielle op hun voorspraak voor de intenties die wij met ons meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een dagelijkse realiteit zijn. Doet u mee met het jubileumjaar van het Bedevaartsoord Brielle?”

De custos nodigt alle belangstellenden uit om dit jaar naar Brielle te komen, met name op het hoogtepunt van het bedevaartseizoen: “We zullen op 9 juli de Nationale Bedevaart weer met velen vieren na twee jaar waarin coronamaatregelen beperkingen met zich meebrachten. We vieren ons geloof in de gemeenschap van de Kerk. Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat is ook wat de Martelaren ons laten zien. Zij hielden vast aan het geloof en ontvingen ‘Eén van Geloof en één van Geest’ het martelaarschap. Ook wij mogen één van Geloof en één van Geest zijn en dat vieren op de Nationale Bedevaart op 9 juli. Dus kom naar de Nationale Bedevaart op 9 juli, zodat we samen ons geloof kunnen vieren op deze bijzondere historische plaats.” Overigens wordt voorafgaand aan de Nationale Bedevaart vanaf 30 juni een noveen gebeden die mensen (online) mee kunnen bidden.

Zeven tips voor parochies om 450 jaar martelaren van Gorkum en het bedevaartseizoen in Brielle onder de aandacht te brengen in de parochie. Kijk aanvullend ook op martelarenvangorcum.nl

  1. Het bedevaartseizoen wordt geopend op zaterdag 14 mei. Belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Om 11.00 uur is er een pontificale hoogmis met Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor de bedevaarten, en Mgr. Van den Hende
  2. Kom op zaterdag 9 juli naar de Nationale Bedevaart Brielle. De Nationale Bedevaart begint om 11:00 uur met een plechtige eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant en wordt rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie. Het thema van de Nationale Bedevaart is: Eén van Geloof en één van Geest. Als u met een groep komt, wordt aanmelden gewaardeerd. Dat kan via info@martelarenvangorcum.nl
  3. Nodig mensen in de parochie uit om voorafgaand aan de Nationale Bedevaart vanaf 30 juni de noveen (online) mee te bidden. We bidden op voorspraak van de Martelaren van Gorcum. Ook wordt gebeden voor martelaren van vroeger en nu en voor alle mensen in gevangenschap en eenzaamheid vanwege hun geloof
  4. Uw eigen parochiebedevaart in het bedevaartseizoen (14 mei – 29 oktober) regelt u via info@martelarenvangorcum.nl. Er is een folder beschikbaar met meer informatie voor groepsbezoeken op martelarenvangorcum.nl. Het is mogelijk om aan te sluiten bij de eucharistievieringen die in het bedevaartseizoen in de bedevaartskerk worden gehouden
  5. Attendeer mensen op het jubileumjaar en maak gebruik van twee video’s over het bedevaartsoord. Plaats deze op de website van de parochie en in het parochieblad voorafgaand aan de Nationale Bedevaart. Maak gebruik van de aangereikte teksten en QR-codes zodat mensen de video’s makkelijk via hun smartphone kunnen bekijken en alvast op digitale bedevaart kunnen
  6. Attendeer mensen op het stripboek over de Martelaren van Gorcum. Dit komt begin mei online beschikbaar voorafgaand aan de opening van het bedevaartseizoen. Maak gebruik van het korte artikel en de QR-code om er in de parochie aandacht voor te vragen via de website en het parochieblad
  7. Attendeer mensen op de Geuzen- en Martelarenroute (“Bezinningsroute vrijheid en verdraagzaamheid, de Geuzen- en Martelarenroute”). Informatie hierover staat op de website opvoorneputten.nl. Maak gebruik van het korte artikel en de QR-code om er in de parochie aandacht voor te vragen

Foto en bericht via Bisdom Rotterdam

Tags: ,