Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Collecte in de parochies voor jongerenwerk op 18 en 19 november 2023

Collecte in de parochies voor jongerenwerk op 18 en 19 november 2023

In het derde weekend van november wordt in Nederland de jaarlijkse Jongerencollecte gehouden. Alle parochies wordt gevraagd in het weekend van 18 en 19 november in de vieringen te collecteren voor het jongerenwerk in de Rooms-Katholieke Kerk.

De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor landelijke projecten, ontmoetingen, vormingsdagen en charitatieve initiatieven. De collecte wordt nationaal gehouden, maar werkt lokaal door. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers in de bisdommen nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.

Activiteiten in het kader van de Wereldjongerendagen en vormingsprogramma’s die op landelijke schaal worden ontwikkeld zijn afhankelijk van financiële steun. Parochies die deelnemen aan de jongerencollecte, geven jongeren extra kansen om te groeien in hun geloof.

  • De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. Jongerencollecte

 

Bericht Jongkatholiek.nl, foto: Wereld Jongerendagen in Lissabon – door Ramon Mangold

Tags: , ,