Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Collecte en particuliere giften voor Sulawesi brengen meer dan 244.000 euro op

Collecte en particuliere giften voor Sulawesi brengen meer dan 244.000 euro op

De collecte en particuliere giften voor Sulawesi, waartoe de bisschoppen opriepen na een tsunami en aardbeving die daar in oktober 2018 plaatsvonden, heeft al meer dan 244.000 euro opgebracht. Dat blijkt uit een tussenstand van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie (BVA), die laat weten dat er nog steeds giften binnenkomen. De opbrengst wordt via de zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC) rechtstreeks besteed aan de slachtoffers van de natuurramp.

Er komen nog dagelijks giften binnen, laat BVA weten, zowel via parochies die hebben gecollecteerd voor dit doel als van individuele donateurs die reageren op een brief die hierover was verstuurd. BVA is met de bisschoppen positief verast door alle financiële bijdragen en blij met de grote solidariteit van de Nederlandse katholieke gemeenschap met de mensen op Sulawesi. Omdat er meer binnen komt dan de zusters nodig hebben, zal het resterende bedrag worden besteed voor hulpverlening via andere katholieke hulpverlenende organisaties ter plekke.

De zusters

De zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC) die zelf aanwezig zijn in het getroffen gebied (Palu) hebben onmiddellijk na de aardbeving en tsunami op Palu hulp geboden aan de getroffen bevolking. Ze hebben daklozen opgevangen op hun eigen terrein en in het kinderdagverblijf dat ze runnen. Ook zijn vanuit die locatie medische posten gerund door vrijwilligers die ook naar andere opvangkampen reisden.

Na deze eerste weken hebben de zusters in overleg met andere organisaties en congregatiesgekeken wat de grootste noden waren in de samenleving. Besloten is dat het weeshuis van de zusters wordt hersteld en verbeterd om ook nieuwe weeskinderen (vanwege de ramp) te kunnen opvangen.

Ook het kinderdagverblijf wordt hersteld om daarmee een opvangplek te kunnen bieden aan kinderen. Hier zijn de kinderen veilig en kunnen ze na school hun huiswerk maken. Verder werken de zusters samen met de Jesuit Refugee Service (JRS) die psychosociale hulpprogramma’s uitvoert. Kinderen uit getroffen families worden financieel ondersteund met schoolgeld en schoolmaterialen (boeken, schriften, potloden, speelgoed). Dit gaan de zusters drie jaar lang doen, zodat de ouders de mogelijkheid krijgen om weer financieel onafhankelijk te worden.

De Stichting BVA dankt mede namens de bisschoppen iedereen hartelijk voor hun steun en inzet waarmee zo’n grote bijdrage kan worden geleverd aan de hulp die de zusters op Sulawesi verlenen aan hun medemensen in nood.

Lees hier over de eerdere oproep om te collecteren voor Sulawesi.

 

Foto: de zusters maken voedsel klaar om uit te delen net na de ramp.