Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Synode Synodale Kerk > ‘Clerici en leken gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbouw van de Kerk als Volk van God’

‘Clerici en leken gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbouw van de Kerk als Volk van God’

Het dicasterie voor de leken, jongeren en het leven organiseerde van 16 tot en met 19 februari in Rome een internationale conferentie met de titel ‘Pastors and lay faithful called to go forward together’. Alle bisschoppenconferenties in de wereld werden uitgenodigd om deel te nemen. Namens Nederland namen mgr. De Jong (hulpbisschop bisdom Roermond) en Yvette Brederveld (werkzaam bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap en zelf actief in het tiener- en jongerenwerk) deel aan de conferentie.

Het doel van de conferentie was om zowel clerici als lekengelovigen bewust te maken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opbouw van de Kerk als Volk van God, voortkomend uit een en hetzelfde doopsel. Tijdens de conferentie kwamen verschillende sprekers aan het woord.

Belangrijk was dat daarnaast ruimte werd geboden aan verschillende getuigenissen van lokale initiatieven die gedragen werden door lekengelovigen en clerici samen. ‘In alle verscheidenheid werd duidelijk hoe het gezamenlijke fundament in Jezus Christus veel goeds tot stand brengt in plaatselijke gemeenschappen en dat lekengelovigen hierin belangrijke initiatieven nemen en zo samen met clerici – overeenkomstig hun eigen roeping, charisma en capaciteiten – werken aan één en dezelfde missie van de Kerk’, zegt Yvette Brederveld, zelf actief betrokken bij een tienergroep in haar parochie.

Iedereen is geroepen

Paus Franciscus gaat het onderwerp zozeer ter harte dat hij ook een dagdeel aanwezig was bij de conferentie. ‘In zijn toespraak benadrukte hij de roeping van elke gedoopte om onderdeel te zijn van de Ene missionaire Kerk. Hij haalde daarbij het beeld aan van Jezus die soms niet zo zeer de deur opendoet om ons binnen te laten (Ap. 3:20), maar het verlangen heeft om door ons,  die gedoopt zijn, de wereld in te komen!’ vertelt Brederveld. ‘Deze conferentie gaat over de toekomst van de Kerk. We hebben goede voorbeelden nodig. Priesters, religieuzen en leken waaraan mensen zich kunnen optrekken en die hen vormen. Die vorming vindt niet alleen plaats door geloofsverkondiging en kennisoverdracht, maar ook door binnen de gelovige gemeenschap zelf in beweging te komen.’

Benadrukt werd dat het niet goed is om op verschillende sporen te rijden, gescheiden van elkaar. Paus Franciscus onderstreepte dat hiervoor de samenwerking tussen leken, religieuzen en clerici onmisbaar is, evenals de erkenning en gelijkwaardigheid van ieders roeping als gedoopte.

Meer informatie over de conferentie, inclusief teksten van sprekers en foto’s zijn te vinden op de website van het dicasterie.

Foto: Yvette Brederveld tijdens de conferentie.

Tags: