Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Boodschap paus Franciscus voor de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping 2018

Boodschap paus Franciscus voor de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping 2018

Zaterdag 1 september is de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping. In zijn boodschap voor deze dag zegt paus Franciscus dankbaar te zijn voor alle initiatieven die worden genomen om ‘ons gezamenlijk huis’, de aarde, te beschermen. Tegelijk concludeert de paus dat we er als mensheid niet in zijn geslaagd de schepping op een verantwoordelijke manier te beschermen.

In 2015 werd in de Rooms-Katholieke Kerk de Wereldgebedsdag voor de schepping voor het eerst gehouden, aansluitend bij een gewoonte die al langer bestond in de Orthodoxe kerken. Toen in juni 2015 zijn encycliek Laudato si’ werd gepubliceerd, kondigde paus Franciscus ook de jaarlijks te houden gebedsdag voor de schepping aan. Hij onderstreepte daarmee dat respect en zorg voor het milieu horen bij de verantwoordelijkheid en gelovige inzet van iedere christen. De paus spreekt in dit verband, ook in de encycliek Laudato si’, over een integrale ecologie.

Water

In zijn boodschap die op 1 september is gepubliceerd, vraagt de paus speciale aandacht voor het onderwerp ‘water’. De paus noemt water een eenvoudig en tegelijk kostbaar element en constateert dat de toegang tot water helaas voor veel mensen moeilijk is, om niet te zeggen onmogelijk.

‘Water nodigt ons uit om te reflecteren op waar we vandaan komen. Het menselijk lichaam bestaat voor het grootste deel uit water en vele beschavingen door de geschiedenis heen ontstonden nabij grote rivieren die bepalend waren voor hun identiteit. In één beeld schetst het begin van het Bijbelboek Genesis dat in het begin de geest van de Schepper ‘zweefde over de wateren’ (Gen. 1,2).’

‘Voor ons christenen is water een essentieel onderdeel van zuivering en van leven. We denken direct aan de doop, het sacrament van onze wedergeboorte’, zegt de paus. Hij noemt de zorg voor het water, dat van onschatbare waarde is, een onafwendbare plicht en een ware uitdaging die vraagt om effectieve samenwerking tussen alle mensen van goede wil.

Gebed

Paus Franciscus vraagt te bidden dat water geen teken van verdeeldheid wordt tussen mensen en verder vraagt hij gebed voor iedereen die zich inzet voor de bescherming en het behoud van onder meer de oceanen. Tenslotte vraagt hij gebed voor de jongere generaties, dat zij mogen groeien in kennis en respect voor de schepping en de essentiële waarde van water daarin.

Lees hier de boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping.

Lees hier meer over de ‘groene’ encycliek Laudato si’.