Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Interreligieuze dialoog > NKSR organiseert studiemiddag over interculturele dialoog op scholen

NKSR organiseert studiemiddag over interculturele dialoog op scholen

De Nederlandse Katholieke SchoolRaad (NKSR) organiseert op donderdag 20 september een studiemiddag over de interculturele dialoog op scholen. De bijeenkomt wordt geopend door mgr. Jan Hendriks hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam en namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie portefeuillehouder voor het katholiek onderwijs

De NKSR ziet de katholieke school als een oefenplaats voor interculturele dialoog, vanwege de rijke traditie in het omgaan met veelkleurigheid: ‘Vanuit het besef dat ieder mens een kind van God is dat naar waarheid en liefde zoekt, vormen katholieke scholen levendige waarde(n)gemeenschappen waarin dialoog, respect en vriendschap voortdurend aandacht krijgen. Hoe kunnen wij deze dialoog voeden en vruchtbaar maken? Welke uitdagingen zien we? En wat is het maatschappelijk belang van de interculturele dialoog op school?’

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, directies en docenten in het primair en middelbaar onderwijs, pabodocenten, identiteitsbegeleiders, studenten en anderen die betrokken zijn bij de katholieke schoolwereld. De uitkomsten van deze middag neemt de NKSR mee naar het internationale symposium over dit thema dat in het voorjaar van 2019 in Brussel zal plaatsvinden in het kader van het door het Vaticaan uitgebrachte document ‘Educating to intercultural dialogue in Catholic schools. Living in harmony for a civilization of love.’

Er zijn aan deze dag geen kosten verbonden.

Waar en wanneer

Datum: donderdag 20 september 2018
Tijd: 12.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Adelbert College, Deijlerweg 163, Wassenaar

Aanmelden voor de studiemiddag kan hier.
Graag aanmelden vóór 10 september 2018.

Kijk hier voor meer informatie en het complete programma van de studiemiddag.