Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschoppenconferentie betreurt rechtsmaatregelen bestuur Stichting Katholieke Universiteit

Bisschoppenconferentie betreurt rechtsmaatregelen bestuur Stichting Katholieke Universiteit

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft kennis genomen van het besluit van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) van 18 maart 2020 om naar de Ondernemingskamer te stappen.

De kern van het conflict tussen het bestuur van de SKU en de Bisschoppenconferentie betreft het feit dat bestuurders van de SKU door de Bisschoppenconferentie worden benoemd. Dit is in de statuten van de SKU vastgelegd. Het bestuur van de SKU kan aan de Bisschoppenconferentie voordrachten doen voor nieuwe bestuurders. Het benoemingsrecht van de Bisschoppenconferentie is het rechtstreekse gevolg van het feit dat de Nijmeegse universiteit sinds haar oprichting in 1923 de katholieke identiteit heeft. Bestuurders dienen de katholieke identiteit te bewaken en te bevorderen. Om die reden is het voor de Bisschoppenconferentie van belang dat bestuurders deze taak kunnen uitoefenen vanuit hun persoonlijke overtuiging. Het bestuur van de SKU wil de katholieke identiteit ook in de toekomst behouden, maar heeft een andere opvatting over hetgeen dit van toekomstige bestuurders vergt.

De discussie over dit onderwerp is niet nieuw. Een eerdere impasse werd echter in 2018 vlot getrokken en daarna zijn op grond daarvan nieuwe bestuurders benoemd die draagvlak hadden bij zowel het bestuur van de SKU als bij de Bisschoppenconferentie. Er zijn recent diverse kandidaten voor de vacatures in het bestuur door de Bisschoppenconferentie voorgesteld aan het bestuur, zodat geen sprake is van een risico op discontinuïteit van bestuur. Het SKU-bestuur heeft deze kandidaten echter afgewezen.

Vanuit de Bisschoppenconferentie bestaat geen bezwaar tegen een eventuele splitsing van de Radboud Universiteit en het Radboud Universitair Medisch Centrum in aparte juridische entiteiten. De daarbij door het bestuur van de SKU nu voorgestelde samenstelling van de toezichthoudende organen stuit echter wel op bezwaren bij de Bisschoppenconferentie. Het bestuur van de SKU wil nog slechts 1 van de 5 toezichthouders van elke entiteit door de Bisschoppenconferentie laten benoemen, zodat de katholieke identiteit onvoldoende zal zijn geborgd. Dit terwijl de SKU tegelijkertijd wel wil vasthouden aan de bijzondere katholieke signatuur van de universiteit.

De timing van de aangekondigde juridische procedure en de berichtgeving door het bestuur van de SKU acht de Bisschoppenconferentie bijzonder ongelukkig, gelet op alle ontwikkelingen in onze maatschappij en in het bijzonder rond de volksgezondheid. Nu enige urgentie voor deze rechtszaak ontbreekt, zal de Ondernemingskamer dringend worden verzocht de zaak de komende periode aan te houden. De uitdagingen waar onze maatschappij en onze instituties thans voor staan vergen juist verbinding, gesprek en saamhorigheid.

 

Foto: Ramon Mangold.

 

Tags: