Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschop Wiertz presenteert op symposium zijn boek ‘Missionair testament’

Bisschop Wiertz presenteert op symposium zijn boek ‘Missionair testament’

Donderdag 23 november presenteerde mgr. Wiertz het boek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testament’. Hij deed dit samen met de schrijver die hem voor het boek interviewde, Christian van der Heijden (foto), tijdens een symposium in Roermond over de toekomst van de kerk. In het boek schildert Mgr. Wiertz zijn visie op de toekomst aan de hand van de missiereizen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt.

Het symposium was georganiseerd door de Beleidscommissie voor Communicatie en Media (BCCM) van de Nederlandse bisschoppenconferentie, waarvan mgr. Wiertz de afgelopen 24 jaar voorzitter is geweest. Ook vicevoorzitter mgr. Martin de Groot, voormalig vicaris-generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam, nam afscheid van de commissie.

23-11-2017-symposium-bccm-mgr-wiertz-leo-fijenZo’n 70 belangstellenden uit het hele land waren naar Roermond gekomen om prof dr. Erik Borgman en gouverneur Theo Bovens te horen, die als gastsprekers waren uitgenodigd. De bijeenkomst begon met een kort interview van KRO-presentator Leo Fijen met bisschop Wiertz. De bisschop gaf aan met vertrouwen naar de toekomst van de kerk te kijken. De afgelopen 24 jaar noemde hij vooral “een rekoefening” om enerzijds vast te houden aan Jezus en anderzijds het contact met de mensen niet te verliezen.”

Vuur

Hoogleraar theologie Erik Borgman van de Universiteit van Tilburg sprak over de “verlegenheid” die sinds de jaren zestig van de vorig eeuw is ontstaan bij veel katholieken om over hun geloof te spreken. “Maar hoe willen nieuwe generaties ooit tot geloof komen als wij er niet over spreken?” zo vroeg hij zich met de apostel Paulus af.

Ook zei Borgman zich te ergeren aan de cynische reacties van veel mensen als het over geloof gaat. “We wekken graag de indruk dat alles naar de knoppen gaat, maar dat is helemaal niet waar. Er is juist heel veel inzet van mensen. We mogen ons er niet bij neerleggen dat ‘goedmens’ een scheldwoord in onze samenleving gaat worden,” aldus Borgman, die pleitte voor “het weer oplaaien van het vuur”.

Netwerken

Gouverneur Theo Bovens van de provincie Limburg maakte vervolgens een vergelijking tussen ontwikkelingen binnen de kerk en het wereldlijk bestuur, waar volgens hem veel parallellen te zien zijn. “Of het nu om samenvoeging van parochies gaat of om gemeentelijke herindeling: de reacties van mensen, de emoties, zijn vaak hetzelfde.” De oplossing is volgens hem eerder te vinden in differentiatie-denken dan in blauwdrukken.

Zowel de rol van de kerk als van de overheid zal volgens Bovens veranderen en veel minder hiërarchisch worden. Een belangrijke taak voor de kerk ziet hij vooral in het verbinden van mensen en het opzetten van netwerken. De gouverneur sprak ook over de rol van leken en maatschappelijke organisaties binnen de kerk. Na de periode van polarisatie binnen de kerk in de jaren zeventig en tachtig mist hij de pogingen om weer serieus over religieuze thema’s na te denken.

Boek

De auteur Christian van der Heijden bood vervolgens het eerste exemplaar van het boek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testament’ aan de bisschop aan. Van der Heijden heeft afgelopen zomer zo’n zestien uur met de bisschop gesproken over tal van onderwerpen in zijn leven als student, priester en bisschop. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Adveniat in Baarn.

Download volledige tekst lezing prof. Erik Borman

Bericht en foto’s via Bisdom Roermond. Op de site van het bisdom vindt u een uitgebreide fotoreportage.