Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bisschop De Korte bij presentatie Armoedeonderzoek: ‘er is een hardnekkige kern van armoede in ons land’

Bisschop De Korte bij presentatie Armoedeonderzoek: ‘er is een hardnekkige kern van armoede in ons land’

Mgr. Gerard De Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en referent voor Kerk en Samenleving sprak op 30 januari bij de presentatie van het Armoedeonderzoek 2020-2022. Hij signaleerde in zijn toespraak een ‘hardnekkige kern van armen in ons goede vaderland’. ‘Laten wij als overheid, kerken en vele anderen de handen ineenslaan. En ons gezamenlijk inzetten om de armoede in ons welvarende land te bestrijden’, zo riep hij op.

‘Bij de bestrijding van de armoede willen de kerken met bondgenoten samenwerken, ook met de overheid. Maar indien nodig verheffen de kerken ook hun stem en wijzen zij de overheid op haar verantwoordelijkheid. De kerken vragen aan de overheid om de waardigheid van onze arme burgers te beschermen. In ons goede vaderland bestaat een hardnekkige kern van armen. Wij mogen ons daarbij niet fatalistisch neerleggen. De kerken gaan niet op de stoel van regering of parlement zitten. En zij zijn geen politieke partijen. Maar de kerken willen wel met hun stem een bijdrage leveren aan het moreel kompas van onze samenleving’, aldus mgr. De Korte.

Solidariteit en barmhartigheid

De bisschopreferent is blij met de gezamenlijke bijdrage van meer dan 40 miljoen euro die de kerken besteden aan het bestrijden van armoede, maar de inzet van diaconale uren, in totaal 2,3 miljoen, is misschien nog wel belangrijker betoogt hij. Juist in deze uren vindt de ontmoeting van hart tot hart plaats: ‘Zó maken duizenden kerkmensen iedere dag het geloof van hun doopsel waar.
De liefde voor God uit zich in naastenliefde. Het gaat om solidariteit en barmhartigheid.
Dit is helemaal in de lijn van het spreken van paus Franciscus’, aldus de bisschop.

Hij wijst er ook op dat uit het rapport blijkt dat de kerkelijke armoedebestrijding veelzijdig is maar ook vaak onbekend. Het is hulp in het verborgene en vaak ongeorganiseerd. Mgr. De Korte: ‘Vanuit evangelisch perspectief is dat nog niet zo slecht. Laat de ene hand immers niet weten wat de andere doet. Natuurlijk is het goed om af en toe te wijzen op de diaconale inzet van de kerken. Zoals het onderzoek doet. Maar als het goed is, doen wij niet aan borstklopperij. Waar nood is, moet worden geholpen, met of zonder journalisten of cameramensen.’

Bovengemiddelde inzet kerkleden

De bisschop sprak er tot slot zijn dankbaarheid over uit dat ondanks het gegeven dat kerken in ons land in veel gevallen kleiner worden, er in ons land nog steeds duizenden actieve parochies en kerkelijke gemeenten zijn. ‘De kerkleden geven bovengemiddeld aan goede doelen en zijn ook bovengemiddeld als vrijwilliger actief. Wij mogen daar dankbaar voor zijn’, aldus de bisschop.

Lees de hele toespraak van mgr. De Korte hier.

Lees het bericht over het Armoedeonderzoek 2020-2022.

Foto’s: Iris Loonen.

 

Tags: , ,