Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Bidden voor de vrede zaterdag 8 september: Maria Geboorte

Bidden voor de vrede zaterdag 8 september: Maria Geboorte

Op 8 september viert de Kerk de geboorte van Maria. Op deze dag wordt de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede van de wereld. Meebidden kan deze keer in het bijzonder in het aartsbisdom Utrecht, zowel met kardinaal Eijk in het klooster Cenakel, Sint-Willibrordusstraat 34 te Utrecht (aanvang: 08.00 uur) als met Mgr. Hoogenboom in parochiekerk H. Maria Geboorte, Gronausestraat 2 te Losser (aanvang: 11.00 uur).

Het Altaarmissaal zegt ter inleiding op dit feest: “De geboorte van Maria is een vierenswaardig feit: als zij ter wereld komt die bestemd is om de moeder des Heren te worden, breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte, in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij. Daarom belijdt de kerk vandaag: Uw geboorte, maagdelijke Moeder van God, heeft vreugde verkondigd aan de gehele wereld, want uit u is opgegaan de Zon der gerechtigheid, Christus onze God, die de vloek wegnam en zegen bracht, die de dood vernietigde en ons eeuwig leven schonk.”

In menig kerk zal deze dag gezongen worden: “Als gij niet waart geboren, wie zouden wij dan zijn?” Het is immers aan haar te danken dat ook wij Christus mogen ontvangen, in Woord en Sacrament.

Bid mee!

Wie zich heeft opgegeven voor de sms-service ontvangt zaterdag 8 september een sms’je ter herinnering om die dag de rozenkrans te bidden voor de vrede. Lees hier meer over het initiatief Verenigd in gebed voor de vrede.

Opgeven voor de sms-service kan hier.

Kijk hier voor meer informatie over meebidden in het aartsbisdom Utrecht.