Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Bidden en zingen om eenheid op zondag 5 november: Willibrordzondag

Bidden en zingen om eenheid op zondag 5 november: Willibrordzondag

Komende zondag 5 november is het Willibrordzondag, sinds 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord (met diens feestdag op 7 november) kwam als monnik en missionaris in de zevende eeuw naar ons land om het evangelie te verkondigen. Hij werd in Rome bisschop gewijd en vestigde zich in Utrecht. Hij is begraven in Echternach.

Op initiatief van mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop-referent voor Oecumene en van het beraad Rome-Reformatie, wordt er op zondag 5 november ’s middags om 16.00 uur een oecumenische ontmoeting gehouden met gezangen uit de katholieke en protestantse traditie en het bidden van de vespers vanwege het Hoogfeest van Sint Willibrord. Zingen en bidden vindt plaats in de Heilige Bonaventurakerk in Woerden. Na de vespers is er gelegenheid voor ontmoeting.

Deurcollecte

Om het belang van het voortgaande werk voor de oecumene te onderstrepen, wordt In de parochiekerken op Willibrordzondag een (deur)collecte gehouden. Deze is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecumenische samenwerking in Nederland.

Meer informatie op www.oecumene.nl