Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Video katholiekleven.nl: over Allerzielen en de doden begraven

Video katholiekleven.nl: over Allerzielen en de doden begraven

“We zijn mensen die een waardigheid van God gekregen hebben die je nooit iemand af kunt nemen. Dat betekent als je sterft, dat je nog altijd met eerbied en waardigheid wordt omringd.” Dit zegt Mgr. Van den Hende in een filmpje op www.katholiekleven.nl aan de vooravond van Allerzielen, 2 november.

Op de rooms-katholieke begraafplaats Laurentius werd 27 oktober het 150-jarig jubileum gevierd. De bisschop van Rotterdam leidde deze middag de vespers en sprak met katholiekleven over het begraven van de doden met het oog op Allerheiligen en met name Allerzielen.

In de vesper werden de psalmen gebeden die bij het avondgebed voor de overledenen horen. Mgr. Van den Hende: “Een van die psalmen is psalm 130. Daar klinkt iets in door van waar je als mens in kunt komen: in de diepte. In de diepte van je zonden, in de diepte van je verdriet, in intense duisternis. En dan staat er: Uit de diepte roep ik tot U, o Heer. Die psalm verwoordt aan de ene kant de diepte, waarin je als mens kunt staan door ontreddering, door verdriet, door zonde. Maar aan de andere kant ook het vertrouwen, dat God je vasthoudt en dat bij Hem vergeving is en volheid van leven.”

Op de begraafplaats Laurentius worden relatief veel Kaapverdianen begraven. Osvaldo de Brito zegt daarvoor in de video: “Er is een gezegde binnen de Kaapverdiaanse gemeenschap: Mijn volgende verhuizing is alleen naar Crooswijk. Dat betekent: alleen naar deze begraafplaats.” Jeroen Gijsel is gastheer op de begraafplaats. Hij vertelt hoe mooi het werk op de begraafplaats is en wat je er kunt betekenen voor mensen.

“De begraafplaats is een plaats waar we met eerbied de mensen toevertrouwen aan de aarde. In het geloof dat God hen vasthoudt en ieder mens met zijn naam bij de Heer bekend is,” vertelt Mgr. Van den Hende. Heeft de bisschop eigenlijk zelf al nagedacht over zijn uitvaart? Hoe zal die zijn? Hij geeft  het antwoord in deze video.