Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > AVG > AVG-datalek > AVG-nieuws: wat te doen bij een datalek in de parochie?

AVG-nieuws: wat te doen bij een datalek in de parochie?

Een datalek zit in een klein hoekje, zo staat op de website van de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het kan iedere organisatie gebeuren en dat geldt ook voor parochies. Door snel te handelen in geval van een datalek, kan worden voorkomen dat de gevolgen voor de privacy van betrokkenen groter worden.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt een aantal stappen genoemd die organisaties moeten nemen mocht zich een datalek voordoen. Dit betreft de volgende vijf stappen:

  1. Zorg voor overzicht op de situatie.
  2. Neem onmiddellijk maatregelen om de schade te beperken. En schat de risico’s in.
  3. Bepaal of er sprake is van een datalek en of u het datalek wel of niet moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Neem als parochie ook contact op met de AVG-contactpersoon van uw bisdom.
  4. Bepaal of u het datalek wel of niet moet melden aan de betrokken personen. Zo ja doe dit zo snel mogelijk.
  5. Registreer het beveiligingsincident of het datalek in uw datalekregister.

Praktische hulpmiddelen vanuit de R.-K. Kerk

Op de speciale AVG-pagina van www.rkkerk.nl vinden parochies praktische hulpmiddelen die verder helpen mocht zich een datalek voordoen. Zo is er de handleiding over wat te doen in geval van een datalek en een model-register voor het registreren van beveiligingsincidenten en datalekken. Door hier kennis van te nemen voordat zich incidenten voordoen, kunnen parochies mogelijk incidenten voorkomen en weten ze in ieder geval wat te doen, mocht zich toch een datalek voordoen. Met deze kennis kan de schade voor betrokken personen zo beperkt mogelijk blijven.

 

Mis geen enkel bericht in verband met de AVG, neem een gratis abonnement op de AVG-nieuwsbrief!

 

Tags: ,