Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Arthur Miedema benoemd tot nieuwe ambtelijk secretaris CIO

Arthur Miedema benoemd tot nieuwe ambtelijk secretaris CIO

Bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (SRKK) is Arthur Miedema (37) benoemd tot beleidsmedewerker van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en ambtelijk secretaris van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Hij gaat de belangen van de leden van het CIO bij de overheid behartigen en verder voor de Nederlandse R.-K. Bisschoppenconferentie de contacten met de overheid en de politiek onderhouden.  

Het SRKK voert het secretariaat ten behoeve van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Bij het SRKK is ook het secretariaat van het CIO ondergebracht, dat de belangen van 27 Christelijke en 3 Joodse gemeenschappen behartigt. Het SRKK en het CIO zijn gevestigd te Utrecht.

De heer A.M. Miedema MSc BA is 37 jaar, gehuwd en vader van vier kinderen. Hij studeerde Sociale en Organisatie Psychologie en Politicologie in Leiden. In zijn eerdere werk was hij in diverse functies actief in de verzekeringsbranche.

Arthur Miedema is op 1 december 2021 begonnen: ‘Ik vind het een prachtige verantwoordelijkheid om invulling te gaan geven aan een functie waar ik een zo duidelijke persoonlijke betrokkenheid bij ervaar.’

Tags: ,