Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Parochiebladenservice > Advent begint zondag 28 november: geef voor moeders en kinderen met de Adventsactie

Advent begint zondag 28 november: geef voor moeders en kinderen met de Adventsactie

Zondag 28 november begint de Advent, de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis. In deze weken vraagt de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. De Adventsactie steunt hoopvolle projecten voor moeders en kinderen.

‘Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken’, zo meldt de website van de Adventsactie. In 2021 worden vier projecten gesteund die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

Kinder- en moedersterfte daalt!

De website van Adventsactie meldt dat in 2019 de kindersterfte wereldwijd is gedaald tot het laagste punt ooit. Onder moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. ‘Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!’

Er wordt geld ingezameld voor vier projecten:  een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe; zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook; extra zorg voor kinderen in El Salvador en verbeteren van de geboortezorg in Somalië. Kijk voor meer informatie op de website van de Adventsactie.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Tags: , ,