Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Actie Kerkbalans gaat van start: persconferentie uitkomsten onderzoek op vrijdag 21 januari

Actie Kerkbalans gaat van start: persconferentie uitkomsten onderzoek op vrijdag 21 januari

Zaterdag 15 januari gaat in vele parochies en gemeentes de Actie Kerkbalans van start. Met deze Actie wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd aan de kerkleden om zo de eigen plaatselijke kerk te steunen. Op vrijdag 21 januari organiseert Actie Kerkbalans vervolgens een landelijke persconferentie om de uitkomsten te presenteren van een onderzoek naar onder meer kerk-zijn in coronatijd. Wat misten kerkgangers in 2021 het meest?

Tijdens de persconferentie presenteert Actie Kerkbalans de uitkomsten van een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Citisens. Kerkgangers werden in dit onderzoek gevraagd naar hun beleving van de kerk in coronatijd. Wat mist kerkelijk Nederland het meeste in tijden van corona?

Uitkomst is na twee jaar corona anders

De uitkomst is anders dan in 2020 toen het samen zingen het meest werd gemist. In het onderzoek werd kerkgangers ook gevraagd wat zij hebben geleerd en welke veranderingen zij graag zouden behouden voor de toekomst. In totaal deden zo’n 2.000 respondenten mee. Dit zijn leden van de vier betrokken kerkgenootschappen van Actie Kerkbalans, te weten de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente.

Bisschop De Korte

De persconferentie wordt uitgezonden vanuit de Basiliek in Veenendaal. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd door onderzoeker Pim Steenbergen van onderzoeksbureau Citisens. Daarnaast geven mrg. Gerard de Korte, bisschop van ‘s Hertogenbosch en referent namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor Kerk en Samenleving, en ds. Trinette Verhoeven, classispredikant van de PKN Classis Utrecht, een reactie op het onderzoek en de betekenis ervan voor kerken in deze tijd.

Organisatoren van Actie Kerkbalans kunnen zich aanmelden voor de digitale persconferentie via kerkbalans.nl.

 

 

 

Tags: ,