Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Aanvraagmogelijkheid gratis VOG door parochies verruimd en verlengd

Aanvraagmogelijkheid gratis VOG door parochies verruimd en verlengd

Sinds januari 2016 bestaat de mogelijkheid om een gratis Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) te verkrijgen voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de R.-K. Kerk zijn inmiddels via deze regeling ruim 5.000 gratis VOG- aanvragen verwerkt. De regeling wordt met ingang van 1 november uitgebreid en tot in ieder geval 1 juli 2019 voortgezet.

De overheid heeft de regeling met ingang van 1 november 2018 uitgebreid naar alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee worden vrijwilligers bedoeld die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie, zoals één-op-één huisbezoeken. Hierdoor vallen vanaf 1 november 2018 bijvoorbeeld ook vrijwilligers die huisbezoeken aan zieken en ouderen afleggen onder de regeling gratis VOG.

Centrale aanvraagprocedure geldt tot 1 juli 2019

Landelijk wordt onderzocht hoe het mogelijk kan worden gemaakt dat parochies in de nabije toekomst zelf digitaal gratis VOG’s voor vrijwilligers kunnen aanvragen. De bestaande, centrale aanvraagprocedure blijft in ieder geval gelden tot 1 juli 2019. Verder blijft de reguliere VOG van belang voor alle overige functies waarvoor de regeling “gratis VOG” niet van toepassing is, zoals bijvoorbeeld voor pastorale beroepskrachten en bijvoorbeeld voor een penningmeester.

De parochies zijn via de bisdommen gedetailleerd geïnformeerd over hoe de gratis VOG kan worden aangevraagd. Mochten er toch nog vragen zijn dan kan er contact worden opgenomen met de contactpersoon VOG in het eigen bisdom.