Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > oecumene > Zondag voor de Oosterse Kerken 19 mei: ‘God verheerlijken in liturgie en leven’

Zondag voor de Oosterse Kerken 19 mei: ‘God verheerlijken in liturgie en leven’

Op de Vijfde Zondag van Pasen, 19 mei 2019, wordt de Zondag voor de Oosterse Kerken gehouden. Dit keer met als motto: ‘God verheerlijken in liturgie en leven’. “Uitgangspunt is dat het Bijbelse begrip van verheerlijken en het liturgische begrip ‘verheerlijken’ op elkaar betrokken zijn,” aldus de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO).

“In het Johannesevangelie verwijst het woord ‘verheerlijken’, ‘verheerlijkt worden’ steeds naar het grote mysterie van Jezus’ kruisdood en verrijzenis. In hetzelfde Johannesevangelie wordt dit ‘verheerlijken’ verbonden met het gebod aan de gelovigen om elkaar lief te hebben en zo te delen in de liefde van God (Joh 13,31-35). Zo worden ‘verheerlijken’ en het concrete leven van alledag met elkaar verbonden”, licht de KVO toe op haar website.

“Verheerlijken gaat ook over het eer brengen aan God. Het oosters-orthodoxe christendom geeft op een bijzondere wijze uitdrukking aan het verheerlijken van God en het leven in de liefde. Op deze Zondag voor de Oosterse Kerken staan wij stil bij die bijzondere wijze waarop de Orthodoxe Kerk dit doet.”

Materialen beschikbaar

De website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene biedt (liturgische) materialen en ook een poster, met daarop de icoon ‘Christus in heerlijkheid’ (of ‘Christus in glorie’). Deze is van de hand van de heilige Andrej Rubljov, de beroemde Russische monnik-icoonschilder uit omstreeks 1400.

Kijk voor meer informatie en de materialen op www.oecumene.nl.

 

Bericht via www.aartsbisdom.nl.