Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Zaterdag 3 november requiemmis overleden defensiepersoneel

Zaterdag 3 november requiemmis overleden defensiepersoneel

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht organiseren op de eerste zaterdag na Allerzielen de Nationale Requiem­mis voor nabestaanden van overleden militairen en burgermedewerkers van Defensie. Datum is dit jaar zaterdag 3 november.

De mis wordt gehouden in de Sint Odulphus­kerk aan de Hoofdstraat 35, 5683 AC te Best. De pontificale hoogmis begint om 11.00 uur. Voorganger is krijgsmachtbisschop Mgr. dr. J.M. Punt en concelebranten zijn Vicaris-Generaal Mgr. A.J.J. Woolderink en aalmoezenier P.J.M. Vlaar. Diaken van dienst is Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier A.J.H. van Vilsteren.

Muzikale medewerking wordt verleend door het koperkwintet van de fanfare “Bereden Wapens” uit Vught onder leiding van Korporaal 1 Rob Geurts en het koor van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem onder leiding van dirigent Rens Tienstra. Het orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem.

Er zijn vertegenwoordigers van diverse organisaties van binnen en buiten de krijgsmacht uitgenodigd. Aan het einde van de viering zal de hoogste militair in rang een krans leggen ter nagedachtenis aan de overledenen. De Sint Odulphus­kerk is goed bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer (trein). Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van de kerk.

Kijk voor meer informatie over aanmelding voor de mis en de daarop volgende receptie op de site van bisdom Haarlem-Amsterdam.

 

Bericht en foto via bisdomsite Haarlem-Amsterdam.